PRE više od veka, jedna Engleskinja, jedna Švajcarkinja i jedna Srpkinja, snimile su potresne fotografije ratnih previranja na Balkanu, nakon kojih je buknuo ceo svet. Njihova dela sada su se našla na izložba u Galeriji "Artget" Kulturnog centra Beograd - "U zemlji kipućeg mesa. Fotografkinje otvorenog uma u Srbiji na početku 20. veka: Meri I. Daram, Nadežda Petrović i Katarina K. Šturceneger".

Reč je o autorskom projektu istoričarke umetnosti Milene Marjanović, umetničkog direktora ovog izlagačkog prostora specijalizovanog za fotografiju. Građa za izložbu potiče iz više inostranih i domaćih institucija, kao i privatnih zbirki - Bavarske državne biblioteke (Minhen), Kraljevskog antropološkog instituta (London), Narodne biblioteke Srbije, Vojnog muzeja, kolekcije Miloša Kolarža. Najveći broj fotografija sa ove postavke, prvi prvi put će biti prikazan.

Pročitajte još - Nadežda Petrović - heroina za štafelajem

- Zajedničko ovim trima ženama je nezavisan duh, otvoren um i srce, i vera u ispravnost odluke da se posvete obelodanjivanju istine o tajnovitom, često nedokučivom mentalitetu brdovitog Balkana, skovanom u lavirintu njegove burne istorije - smatra Milena Marjanović. - Posmatranjem njihovih fotografija, uglavnom formata razglednica ili manjih, uočava se predusretljivost i blagonaklonost seljaka, disciplinovanost i trpeljivost ranjenika, požrtvovanost medicinskog osoblja, rodoljubiva istrajnost žena i nepopustljiva borbenost ratnika.

Engleskinja opsednuta Balkanom, Meri Idit Daram, iza sebe je ostavila sedam knjiga o Srbiji. Splet okolnosti doveo je prvo u Crnu Goru, jer je po savetu lekara morala da promeni mesto boravka, pa preko Trsta i Dalmacije, stiže do Kotora, a odatle, na konju do Cetinja, zatim Peći, Dečana, Beograda... Školovana na Kraljevskoj slikarskoj akademiji, pored nemačkog, francuskog i italijanskog, govorila je i srpski i albanski. Aparatom kodak brownie fotografisala je meštane, kuće, nošnje, pejzaže, beležila običaje i vojne manevre.

"Nadežda Petrović slika Vezirov most", kolekcija Miloša Kolarža


Naša slikarka i dobrovoljna bolničarka u balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu, u kome je već 1915. položila i život, Nadežda Petrović, pored fotografisanja portreta vojnika, interesovala se i za pejzaže. Retko je, ipak, stizala da ih snima, zbog obaveza koje je imala oko ranjenih i bolesnih. Na ovoj postavci su i njene fotografije koje se čuvaju na staklenim pločama u Vojnom i Narodnom muzeju. Među njima su predeli "Prizren", "Beli Drim", "Jug Srbije", kao i fotografije iz Balkanskog rata 1913.

Pročitajte još - Nadeždine strasti i prkosi

Zahvaljujući prijateljstvu sa Katarinom Jovanović (ćerkom fotografa Anastasa Jovanovića), Katarina Klara Šturceneger, koja je završila Učiteljski fakultet u Bernu, u Srbiji je boravila u misiji Crvenog krsta, tokom balkanskih ratova i u Velikom ratu. O tom boravku napisala je nekoliko knjiga na nemačkom jeziku. Delo "Srbija u evropskom ratu 1914/1915", ilustrovala je sa svoje 122 fotografije. U Narodnoj biblioteci Srbije čuvaju se tri njene fotografije-razglednice, koje su deo i ove postavke.

Katarina Šturceneger, "Popodnevni odmor uz gusle", Narodna biblioteka Srbije

GLAS ISTINE

PREMA rečima autorke ove izložbe, Katarina Šturceneger je izveštavala za nekoliko švajcarskih listova, i to najpre pod muškim pseudonimom - K. Albertini:

- Publicističkim radom, od kojih je oko 700 strana posvetila srpskoj tematici, doprinela je da se čuje glas istine o zverstvima okupatora i herojskoj borbi srpske vojske, ističući da je srpska vojska strogo poštovala sve međunarodne obaveze prema ratnim zarobljeniima, za razliku od austrougarske i bugarske - naglašava Milena Marjanović.