SRPSKA književna zadruga, jedna od ključnih ustanova nacionalne kulture, prema rečima ministra Vladana Vukosavljevića, trebalo bi uskoro da dobije stabilnu finansijsku podršku države.

Pročitajte još - Srpska književna zadruga - 120 godina trajanja

- Predložili smo Narodnoj skupštini zakon o izmenama i dopunama Zakona o SKZ, čijim bi usvajanjem bili stvoreni preduslovi da po analogiji sa Kolarčevim narodnom univerzitetom, Ministarstvo kulture na mesečnom nivou pomaže i Zadrugu. To bi omogućilo i da SKZ može da učestvuje na konkursima - kaže, za "Novosti", Vukosavljević.

Dosadašnji Zakon o SKZ nije predviđao nikakvu budžetsku pomoć u radu ove ustanove, osnovane 1892. godine.

- Polažemo velike nade u popravljanje svog statusa u našoj kulturi. Pre dve godine Srpska književna zadruga je, zbog načina organizovanja i registracije, izgubila pravo na budžetski račun, a to znači na bilo kakvu državnu pomoć, čak je i na konkursu za otkup knjiga konkurisala preko posrednika - kaže nam glavni urednik SKZ Dragan Lakićević. - Nadamo se da će pitanje budžetskog računa dopunom Zakona o SKZ biti normalizovano, ali sve primamo i s nadom i s rezervom, jer je i pre deset godina jedna dobra inicijativa o dopuni Zakona o SKZ propala pred samo stavljanje na glasanje u Narodnoj skupštini.

                                                                                                     Dragan Lakićević

Pošto nije obično izdavačko preduzeće, dodaje Lakićević, SKZ se i ne poredi sa izdavačima ovog doba - nije s njima u konkurenciji, iako je najvećim delom na tržištu:

- Mnogi dosadašnji ministri (i njihovi timovi) shvatali su Zadrugu kao bilo koje izdavačko preduzeće, što iz znanja, što iz neznanja - tako im je bilo lakše. Zadruga je, međutim, sa svojim odborima i poduhvatima, bibliotekom i arhivom, a pre svega tradicijom - ustanova, bez obzira na to što nova birokratska određenja "ustanove kulture" i "naučnoistraživačkog rada" ne računaju na ovu veliku tekovinu naših prethodnika iz 19. i 20. veka.

SKZ je nešto posebno i potreban joj je posebni status. Pošto je jedina, to joj treba omogućiti. Čini se da sadašnje Ministarstvo kulture to pokušava - nadamo se da će uspeti.

PLAVO KOLO

ČUVENA biblioteka "Kolo" ili "Plava knjiga" osnovana je kada i SKZ i izlazi svake godine. Zakon o Srpskoj književnoj zadruzi obavezuje izdavanje "Kola" kao najstarije i najznačajnije edicije srpske kulture i književnosti u celini. Do sada je izašlo 109 kola, odnosno ukupno 734 numerisane knjige.