Prozne minijature svakodnevnog života

V. N.

17. 02. 2018. u 10:16

Utisak je da su u prošlogodišnjoj produkciji, kad se ona posmatra iz perspektive prvorazrednog umetničkog dometa, pesnici ispred romanopisaca i pripovedača, ističe Stojan Đorđić, čije glasove objavljujemo u današnjem broju

Прозне минијатуре свакодневног живота

STOJAN ĐORĐIĆ (Beograd)

1. "PESNIČKI ATELJE 2" Alek Vukadinović ("Gramatik")

2. "POVRATAK PRIČI" Marko Nedić ("Akademska knjiga")

3. "SKRIVENOSTI" Nikola Vujčić (KC Novog Sada)

4. "IZGLEDAM, DAKLE NISAM" Nenad Šaponja("Prometej")

5. "ŽENA IZ HUAREZA" Uglješa Šajtinac ("Arhipelag")


Svojim sve bučnijim i ubrzanijim glasovima naše doba ne ide neruku pesnicima kao što je A. Vukadinović, ali on ipak razvija svoj pesnički diskurs sve tišim i blažim značenjima i jezičkim čarima i stiže do sve tananijih lirskih nijansi i zvučnih kadenci. Temom sve većeg raskoraka između pesničkog jezika i jezika svakodnevice bavi se i N. Vujčić i na najbolji način pokazuje kako se umetnički delotvornim i odnegovanim jezikom može i u zoni svakodnevice stići do estetskog doživljaja. N. Šaponja se sve više usredsređuje na ontičke i aksiološke aspekte, otkrivajući u punoj meri njihovu relevanciju u životu savremenog čoveka. Bujna jezička invencija i dinamično umetničko nadahnuće omogućavaju U. Šajtincu da postigne raznovrsne narativne efekte i da svoje viđenje čovekove stvarnosti inovira i tematski i doživljajno. Kao dovoljno iskusan kritičar i istoričar književnosti M. Nedić uspeva da u esejima i studijama o našim savremenim piscima i njihovim delima stigne do podrobne i pouzdane interpretacije i procene vrednosti.

NEBOJŠA LAZIĆ (Beograd)

1. "POVRATAK PRIČI" Marko Nedić ("Akademska knjiga")

2. "MAPA" Gojko Božović (NB "Stefan Prvovenčani")

3. "IGRA PROLEĆA I SENE" Marija Prgomelja ("Prometej")

4. "BLIZANCI I PETAK 13" Milutin Đuričković (Bookland)

5. "IZ SREĆNE REPUBLIKE" Petar Matović (KC Novog Sada)

Nedićevi kritički ogledi prate osnovnu poetičku nit naslova: traženje i nalaženje priče u delima savremene srpske proze. Književni sudovi o različitim delima su, budući da je uvid M. Nedića o analiziranoj prozi dubok i doživljen, jasno, i reklo bi se, neporecivo sročeni. G. Božović nastavlja svoju pesničku misiju koja bi se, u najkraćem, mogla opisati kao proces ispisivanja neprenteciozne ali misaone lirike, koja nam tako nedostaje poslednjih godina. U kratkim pričama M. Prgomelja srazmerno često koristi intertekstualni književni postupak. Međutim, lakoća s kojom autorka stupa u književni dijalog s delovima tekstova Kiša, Selimovića ili Desnice, u tolikoj je meri u skladu s njenim autorskim pismom da se čini kako je njima mesto baš tu, u ovim pričama. Zaključni deo četvoroknjižja M. Đuričkovića na šaljiv, ali i poučan način kazuje o nevidljivoj sili koja porodicu drži na okupu. NJeno ime je, naravno, ljubav. Pesnik vešto komponuje i dovodi u harmoniju oporu stvarnost s tradicionalno, makar kao ideal, svečanim tonom poezije. Pesme u kojima se, bez vidljivih rezova, stapa "nisko" i "visoko", materijalna beda i duhovnost koja uporno izmiče, prava su slika čoveka i sveta koji je stvorio.


VALENTINA PITULIĆ (Kosovska Mitrovica)

1. "PEVAČ U MAGLI" Đorđo Sladoje ("Pravoslavna reč")

2. "UGRIZI ŽIVOT" Radmila Lazić ("Laguna")

3. "MAPA" Gojko Božović (NB "Stefan Prvovenčani")

4. "RAZNO" Simon Simonović ("Tanesi")

5. "DOLINA PLISTOS" Dejan Ilić (NB "Stefan Prvovenčani")

Knjiga Đ. Sladoja sastavljena je od pet ciklusa u kojima pesnik zalazi u predele detinjstva, zaveta predaka, prošlog vremena i nemile sadašnjice. Ova zbirka poezije je lirsko promišljanje života u luku uzvišenog, nestvarnog, molitvenog i tragičnog. R. Lazić na neobičan način u prozne minijature smešta svakodnevni život. Literarni isečci svakodnevnog života otvaraju prostor za prepoznavanje vrednosti onoga što je nadohvat ruke, a predstavlja male univerzume u kojima je smešten čovek. Ova knjiga je originalna, nesvakidašnja, čitljiva, pravo osveženje u savremenoj produkciji. Poezija G. Božovića je svojevrsni omaž licima i predelima, viđenjima sveta i sebe na putovanju kroz noć, padinu, kroz gradove i sećanja. NJegova poezija zalazi u predele iskustva u kojima obitavaju strah, glasovi gneva, zaborav i mape gradova po kojima se kreće lirski subjekt. S. Simonović u svom nesvakidašnjem romanu postiže šarenilo žanrovskog prožimanja i to čini knjigu neobičnom. Prepoznavanje predela, stvari, događaja do apotekarske usitnjenosti i naizgled nepostojanje logičkog reda, čine roman zanimljivim. Zagledan u svet spolja D. Ilić se vraća sebi i pokušava, metaforično, da da odgovor na to kako da se iz svetla u koje je ušao ponovo vrati kući. Zapitanost koja ostaje bez odgovora čini ovu knjigu otvorenom za čitaoca i to je njena najveća vrednost.

PROČITAJTE JOŠ - Putopisni dijalozi kulture i istorije

MILOŠ PETKOVIĆ (Zaječar)

1. "LUZITANIJA" Dejan Atanacković ("Besna kobila")

2. "DOLINA PLISTOS" Dejan Ilić (NB "Stefan Prvovenčani")

3. "SUNCE OVOG DANA" Vladimir Pištalo ("Agora")

4. "MAKSIMUM" Vida Ognjenović ("Arhipelag")

5. "IZ SREĆNE REPUBLIKE" Petar Matović (KC Novog Sada)

Neprestanim ukrštanjem dešavanja i likova, uz vešto umetanje dokumentarne i naučne građe, D. Atanacković stvara fantazmagorijsku sliku sveta u kojem se jedino ludilom odupire sveopštem rasulu. Knjiga D. Ilića donosi jedno suptilno poetsko putovanje koje je prožeto neprestanim preispistivanjem slobode kretanja pojedinca i njegovog odnosa prema okruženju u kom se trenutno nalazi. Zbirka P. Matovića na poetički autentičan način oslikava kako se poezija suočava sa modernim životnim prostorima koji joj nikako nisu naklonjeni dok ona ostaje i opstaje jer uvek, iznova i iznova, ima šta da kaže i o čemu da peva. Iako, prividno, nečujna, poezija staje u odbranu subjekta, koji biva uhvaćen u mrežu virtuelne stvarnosti.

Svi ponuđeni književni prozori koji u romanu V. Pištala otvoreno prikazuju prizore koji, kroz pripovedačko umeće, ukazuju na istine i ondašnjeg i ovovremenskog i budućeg sveta. Kroz jezičke i dramske konstrukcije prožete dinamičnim dijalozima, narator u romanu V. Ognjenović neumoljivo razmiče scensku zavesu i ostavlja čitaoca zapitanim: ko u sebe upija minornost sveta koji ga okružuje?

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije