U NAJSTARIJOJ srpskoj, čuvenoj Karlovačkoj gimnaziji, na dan rođenja Branka Radičevića, prestižna pesnička nagrada "Pečat varoši sremskokarlovačke", koju dodeljuje "Brankovo kolo" iz Sremskih Karlovaca, danas je ravnopravno uručena Ranku Preradoviću iz Banjaluke i Milošu Kordiću iz Beograda.

Uručujući priznanje dobitnicima, predsednik "Brankovog kola" Nenad Grujičić ukazao je na kuriozitet da ova književna nagrada beleži 50 godina trajanja, a dvojica ravnopravnih laureata obeležavaju takođe po pola veka svoga stvaralaštva.

Primajući visoko priznanje, Kordić je istakao da je u Sremskim Karlovcima Sinod srpske pravoslavne crkve često odlučivao i o sudbini jedinog manastira na Baniji, u njegovom rodnom selu Komogovini. Manastir je postojao do 1777. godine kada je po naredbi carice Marije Terezije morao, kao centar mnogih buna, da bude porušen.

- U mnogobrojnim istorijskim i crkvenim knjigama zajedno se pominju naš manastir i Sremski Karlovci - rekao je Kordić, autor 16 knjiga poezije, jednog romana, dve poeme, dve pesničke zbirke za decu, tri knjige priča i pripovedaka, kao i knjiga eseja, ogleda i zapisa.

Pisac je dodao da danas po Fruškoj gori traži i nalazi lepotu svoje Šamarice, ispod koje je odrastao.

Zahvaljujući se na nagradi, Preradović je rekao da se kao "ne baš posve vešt igrač" s radošću uhvatio u Brankovo pesničko kolo.

- U poeziji Branka Radičevića koju sam spoznavao zajedno sa našom narodnom pesmom, ima mnogo čega tačnog i životnog - zaključio je Preradović, poeta koji je objavio dvadesetak zbirki pesama, od kojih tri na češkom, italijanskom i esperantu.