Kroz lavirinte istina i zabluda

V. N.

10. 02. 2017. u 14:41

Sa današnjim brojem objavili smo izbore 20 članova Velikog žirija, ali favorita još nema na vidiku. Do 20. februara na našim stranicama naći će se glasovi još 35 književnih znalaca

Кроз лавиринте истина и заблуда

Sa današnjim brojem objavili smo izbore 20 članova Velikog žirija, ali favorita još nema na vidiku. Do 20. februara na našim stranicama naći će se glasovi još 35 književnih znalaca.

DRAŠKO REđEP(Novi Sad)

1. ANIMA VIVA Boško Suvajdžić ("Čigoja")

2. "TKIVA" Marjan Čakarević (NB "Stefan Prvovenčani", Kraljevo)

3. "POGREŠNO"Đorđe D. Sibinović ("Agora")

4. "UPLETENA OGLEDALA BELOG GAVRANA" Zoran Bingulac ("Prometej")

5. "RAZVEZIVANJE" Gordan Lemajić ("Prometej")

U prostoru hodočasničke, duhovne naše lirske tradicije, Suvajdžić je načinio pravi pravcati podvig. Uzbudljivo oživljena baština ima privilegiju nadmoći u odnosu na kolektivne uzdahe uzbuđenih. Dokazuje kako nije isto biti uzbuđen i pevati uzbudljivo. Za Čakarevića, ukupnost života svakako je u korelaciji sa putovanjem samim. Tanane vibracije nove osećajnosti, obazrivo slutljiva bogata erudicija, najzad: veliki i srećom neokončan dijalog sa diskursom pevanja i mišljenja naših predaka, ponekih savremenika. Sibinovićev poneseni traktat govori o sudbini onih koji, po Orvelu, tek u navršenoj pedesetoj godini pokazuju svoje istinito lice.

Možda posle antologijske proze Isidore Sekulić "Ambicije, dim", nije bilo romana koji bi više mario rasap, konačni kraj iluzija.

Radoznalost Bingulca nadilazi svoj sopstveni profil. Voda, pretočena u ogledala, i ptica, kao mahnita naša sloboda kretanja, ovde se, kao u stihu Božidara Timotijevića, javlja jedino oaza neprikosnovenosti: "U mojoj glavi dve stvari nisu nikada jasne, jedno je voda, a drugo ptica." U kategoriji novosadskih romana posvećenih urbanom rastu i njegovim neočekivanim nestašlucima, u vremenima prelaznim, Lemajić je ispisanim rezama i rabošima ostvario duh poznate geografije, kao potonji čovek.

VALENTINA PITULIĆ(Kosovska Mitrovica)

1. "PISMO PETRU KOČIĆU I JOŠ PONEKOME" Anđelko Anušić

("Službeni glasnik")

2. ANIMA VIVA Boško Suvajdžić ("Čigoja")

3. "PUT SRPSKOG JEZIKA I PISMA"Jelica Stojanović (SKZ)

4. "GROMADA" Branko Pavlović ("Prometej")

5. "PESME IZ DVORIŠTA" Đorđe Kuburić (NB "Stefan Prvovenčani")

Anušić stilom veštog pripovedača transponuje stradanja srpskog naroda. Pisac je vešto pronosio svoje likove kroz razne situacije u kojima je gradio karaktere arhetipskog stoicizma, ali i one druge. Autor zadržava pažnju čitaoca jasnim pripovedanjem, zanimljivom fabulom i situacijama koje su nam odnekuda poznate, ali rečene na sasvim nov način.

U poeziji B. Suvajdžića dominira lirski ton u kojem na originalan način uspostavlja pesničku korespondenciju sa Cvetajovom, Kišom, Miodragom Pavlovićem, ocem, majkom, tradicijom...

Pesnik peva o ljubavi, smrti, rodoljublju, Bogu, smeštajući ih u prostore vanvremenskog. J. Stojanović se u studiji bavi statusom ćirilice u savremenom društvu, a posebno njenim potiskivanjem, osvetljavajući je sa različitih aspekata. Knjiga je značajna jer govori o aktuelnom stanju srpskog jezika i ćirilice (posebno u Crnoj Gori), gde analitičkim postupkom predanog istraživača ukazuje na lingvističke stranputice u službi politike. U novom romanu B. Pavlović bavi se temama iz novije istorije, prateći svoje likove kroz prizmu novog vremena. NJegovi junaci traže smisao u vremenu novih načela, a pisac, svojim čistim jezikom, prati njihov odnos prema sebi i svetu koji ih okružuje. Đ. Kuburić kroz lirski razgovor sa gradovima, predelima, ličnostima i samim sobom, vodi čitaoca kroz lavirint sopstvenih istina i zabluda. Neobična, inventivna i zanimljiva knjiga.

VLADIMIR B. PERIĆ (Kragujevac)

1. THE CLASH Dragan Bošković

(Kulturni centar Novog Sada)

2. "ĆUTANJA IZ GORE", Mirko Demić ("Agora")

3. "REČ POD OKRILJEM POETIKE", Aleksandar Milanović (NB "Stefan Prvovenčani")

4. "NA PUTU ZA HESPERIJU" Radomir D. Mitrić (Biblioteka "Milutin Bojić")

5. "PRIČE IZ LIBANA" Nikola Popović (Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje "Gradac")

Knjiga D. Boškovića predstavlja oslobođeno, ogoljeno pevanje u gradu, megalopolisu, koji sladostrasno potčinjava sopstvo. Hibridizacija popularne kulture sa religijom u prvom planu samo je povod da se razvije porodična elegična povest. "Ćutanja" su kruna Demićeve pentalogije posvećene egzilu i nostalgičnim osvrtima na zavičaj.

Autor je majstorski sproveo formalni trostruki preplet koji čine naracija o Petrovoj gori kao istorijsko-političkom toposu i utvarnih emanacija folklorne fantastike.

Lingvostilistički diskurs A. Milanovića o jeziku srpskih pesnika, pod svoje okrilje minuciozno i panoramski svija jezička razmatranja u poetikama B. V. Radičevića, Raičkovića, M. Pavlovića, Simovića, Danojlića, Vukadinovića, Bećkovića, Noga, Tešića i Tadića.

Intertekstualna mitopoetika sapetosti, odbačenosti i usamljenosti spaja pevanje i mišljenje R. D. Mitrića i Miljkovića. Nepodnošljivo stanje egzila pobeđuje se kosmopolitskim pevanjem. Popovićev putopis sveže je i dragoceno imagološko rasvetljavanje Levanta kroz sinesteziju mirisa, ukusa i zvukova.

SAŠA RADOJČIĆ (Sombor)

1. THE CLASH Dragan Bošković (Kulturni centar Novog Sada)

2. "U TRAŽENJU NOVOG" Leon Kojen ("Čigoja")

3. "PUT KA USPRAVNOJ ZEMLJI" Dragan Hamović

(Institut za književnost i umetnost)

4. "REČ POD OKRILJEM POETIKE", Aleksandar Milanović (NB "Stefan Prvovenčani")

5. "NAPULJSKI DIPLOMATA" Mario Liguori ("Laguna")

Knjiga pesama D. Boškovića hoće da obuhvati čitavo naše iskustvo, u svim njegovim dimenzijama. Istovremeno generacijska i lična, ona potvrđuje ovog do sada nepravedno zanemarenog pesnika. Knjige L. Kojena i D. Hamovića osvetljavaju, svaka iz svog ugla i svaka iz druge epohe, pitanje modernosti naše književnosti i ukupne kulture.

A. Milanović pokazuje da interpretacija poezije može biti bar ponekad gotovo egzaktna. Konačno, sa novim romanom M. Liguorija vidimo da korpusu srpske književnosti pripada svaka dobra knjiga napisana na srpskom jeziku, bez obzira na poreklo njenog autora.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije