SREMSKA MITROVICA - Rimski mozaici s kraja trećeg i početka četvrtog veka napuštaju depo Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Sremskoj Mitrovici i sele se u Carsku palatu. Tamo će biti obnovljeno više od 250 kvadratnih metara mozaika.

- Mozaici čija je konzervacija u toku bili su u depou od 1976. godine, kada su otkriveni na lokalitetu gde je danas podignut Vizitorski centar - Carska palata Sirmijuma. Konzervaciju mozaika rade stručnjaci Republičkog i našeg zavoda za zaštitu spomenika kulture. Trenutno se rade tri fragmenta grandioznog podnog mozaika, a na jednom od njih je predstavljen bog Merkur - kaže Ljubiša Šulaja, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica.

U Carskoj palati konzervatori posao obavljaju i pred posetiocima. Zanimljivo je i to da se u radu koristi i precizni zubarski alat.

- Rimljani su u izradi mozaika koristili staklenu pastu, malter i prirodni kamen raznih boja. Mi sada imamo zadatak da svaki kamenčić iz mozaika posebno obradimo, skinemo stari i nanesemo novi malter. To je veoma precizan posao i zato se radi sa zubarskim alatom - objašnjava Vladimir Bulajić, stručnjak-konzervator iz Zavoda za zašitu spomenika kulture Beograd.

Pored konzervacije i povratka mozaika u Carsku palatu, koji su više od četiri i po decenije bili u depou i čekali trenutak da se obezbedi njihovo postavljanje, u Carskoj palati je prošle godine, zahvaljujući pomoći Ministarstva kulture rekonstruisana rimska fontana u palati i uređeni rubni delovi mozaika.

Konzervaciju podnog mozaika omogućila je ambasada SAD koja je donirala 73.000 dolara za ovaj projekat.


UNESKO

PO završetku svih poslova uređenja, među kojima je jedan od najvažnijih povratak podnih mozaika, Carska palata Sirmijum biće jedinstvena turistička atrakcija.

- Mislim da će posle toga palata biti uvršćena u svetsku baštinu Uneska - smatra Ljubiša Šulaja.