Zbornik popunjava prazninu

Goran ČVOROVIĆ

22. 07. 2013. u 07:35

U Francuskoj objavljena knjiga "Srpska književnost u evropskom kontekstu". Svojevrsnu panoramu naše novije pisane reči priredio Milivoj Srebro, docent u Bordou

PARIZ

OD STALNOG DOPISNIKA

IZ štampe je u Francuskoj nedavno izašla knjiga "Srpska književnost u evropskom kontekstu", koju je priredio šef Katedre za slavistiku na Univerzitetu u Bordou i naučni direktor projekta "Serbika" docent Milivoj Srebro. Knjiga je osmišljena kao zbornik koji će promovisati srpsku kulturu u Francuskoj, ali i u čitavom frankofonskom svetu, pokazujući da je, gradeći sopstveni model, srpska književnost, ujedno, kroz vekove stvarala i evropsku tradiciju.

- S obzirom da u Francuskoj ne postoji istorija srpske književnosti, odlučio sam da, uz pomoć kolega srbista i komparatista, načinim knjigu koja bi Francuzima ponudila osnovne informacije o istorijskoj evoluciji naše literature. Konkretno, ovaj zbornik je koncipiran kao svojevrsna panorama novije srpske književnosti, pri čemu je posebna pažnja posvećena onim piscima i delima koji najbolje izražavaju umetničku osmozu nacionalnog duha i evropske tradicije - kaže Srebro u razgovoru za "Novosti".

Reč je o zborniku radova sa međunarodnog naučnog skupa koji je naš sagovornik organizovao na Univerzitetu u Bordou. Autori su afirmisani naučni istraživači sa univerziteta iz Francuske, Srbije, Engleske, Nemačke, Italije, Rusije, Poljske, Ukrajine. Ovaj skup i zbornik su deo aktivnosti na čijoj realizaciji radi ekipa istraživača okupljenih oko projekta "Serbika".

- Projekat je zapravo plod mojih dugogodišnjih razmišljanja kako da se otvore mogućnosti za uspešniju promociju naše književnosti u frankofonskom svetu. Shvatio sam da se ulaskom u eru "elektronske civilizacije" - interneta, elektronske knjige i ajfona - ukazuju i nove mogućnosti za promociju tzv. "malih književnosti", među koje spada i srpska. Zato sam, pre nekoliko godina, osmislio projekat "Serbica.fr" u formi svojervsne "elektronske književne enciklopedije", što je, kao inovativan pristup istraživačkom radu, odmah naišlo na podršku odgovornih sa univerziteta - ističe Srebro.

Nedavno su pokrenuli i sopstveni elektronski časopis. S obzirom da u Francuskoj, posle gašenja dve revije više nije postojala nijedna periodična publikacija posvećena srpskoj književnosti.

- Naš elektronski časopis je do sada objavio više tematskih brojeva koji su pobudili pažnju francuske akademske javnosti, kao što su temati o Andriću, Paviću, Steriji, srpskoj srednjovekovnoj književnosti, a upravo se pojavio i specijalni broj posvećen Svetlani Velmar-Janković. Za ovu godinu planirano je da objavimo još i tematske brojeve o stvaralaštvu Njegoša i Crnjanskog - kaže naš sagovornik.

Ovi projekti su pokušaj da se nadoknadi postojeća praznina s obzirom da je, kako ističe Srebro, srpska literatura danas nedovoljno poznata Francuzima.

- To je činjenica nad kojim bi trebalo da se zamisle pre svega oni koji su u Srbiji zaduženi da se bave promocijom nacionalne kulture u svetu. Zahvaljujući entuzijazmu prevodilaca, objavljeno je dosta savremenih autora, ali srpska književnost je i danas tamo gde je bila pre dvadeset-trideset godina: na margini francuske književne scene - kaže Srebro. - Neophodno je, da relevantne državne institucije pruže finansijsku podršku, s jedne strane, prevodiocima koji su istinski ambasadori naše kulture i, s druge strane, svim onim inovativnim projektima čiji je cilj da našu kulturu učine dostupnijom u inostranstvu. Iz iskustva u radu na projektu "Serbika" znam da je entuzijazam važan, čak neophodan, ali se samo sa njim ne može daleko stići.

FRANCUZI UČE SRPSKI

GRAD Bordo je uvek bio jak slavistički centar u kojem i dalje postoji zanimanje za naš jezik, istoriju i kulturu, ističe Srebro:

- Za razliku od Pariza, u Bordou gotovo i ne postoji srpska dijaspora. Moji studenti su skoro isključivo Francuzi. Svake godine predavanja pohađa između trideset i pedeset studenata, što je dokaz da - uprkos dugogodišnjoj iskrivljenoj i negativnoj slici o Srbiji - mladi Francuzi pokazuju otvorenost i zanimanje za srpski jezik i kulturu. Ovde je nekada kao lektor predavao Danilo Kiš, a ja sam katedru nasledio od Žana Deska, jednog od najpoznatijih prevodilaca srpskih pisaca.

ČEKAMO ODGOVOR

- INICIRALI smo ove godine, u okviru projekta "Serbika", rad na prevođenju jedne kratke istorije književnosti. Moj univerzitet je već izdvojio sredstva za prevodioca Alena Kapona, a troškove za štampanje knjige bi trebalo da obezbedi Ministarstvo za kulturu Srbije. Još čekamo odgovor iz Beograda.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije