Nacionalni savet za kulturu traži izmene zakona

D. Bt.

26. 05. 2013. u 20:42

Primena nekih odredaba četiri zakona koji se odnose na kulturu, dovela bi do potpune paralize kulturnog života u Srbiji – upozoravaju su savetu

PRIMENA nekih odredaba četiri zakona (o budžetskom sistemu, javnim nabavkama, rokovima za izmirenje novčanih obaveza u finansijskim transakcijama i o naknadama za korišćenje javnih dobara), koji se odnose na kulturu, dovela bi do potpune paralize kulturnog života u Srbiji.

Ovo se navodi u saopštenju Nacionalnog saveta za kulturu, koji je zatražio izuzimanje kulturnih ustanova iz obaveza vraćanja sopstvenih prihoda u budžet, koja će im biti nametnuta od sledeće godine.

- Izdvajanja za kulturu su nedopustivo mala, pa stečeni sopstveni prihodi treba da ostanu na raspolaganju ustanovama kulture i da budu utrošeni na dodatne programske i umetničke aktivnosti - navodi se u saopštenju.

- Neophodno je i izuzimanje ustanova kulture iz obaveze sprovođenja procedure javnih nabavki kada je reč o nabavci kulturnih dobara, umetničkih dela, knjiga, realizaciji novih umetničkih projekata.

Nacionalni savet smatra da predloženi rok od 45 dana za izmirenje novčanih obaveza u finansijskim transakcijama prema dobavljačima i davaocima usluga nije dovoljan za oblast kulture. Neophodno je izmeniti i nacrt Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara kojim se ukidaju pojedine odredbe Zakona o kinematografiji. O ovom bi svoje mišljenje trebalo da iznese Ministarstvo kulture i informisanja i da predloži kako da se zaštiti domaća kinematografija.

KONKURSI

SAVET je takođe preporučio Ministarstvu kulture da ubrza realizaciju odluka o konkursima i finansiranjima projekata u 2013. i da objavi konkurse koji još nisu raspisani, a pre svega konkurs za otkup knjiga za biblioteke.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije