POSLE niza godina visokoocenjeni roman „Na rubu pameti“ Miroslava Krleže ponovo je pred našim čitaocima u izdanju zrenjaninske „Agore“.

Ovaj za mnoge najprohodniji Krležin roman popisuje simbole jednog „obezglavljenog vremena koje nema ni intelektualnog, ni moralnog, ni estetskog lica“. Iako pisan u međuratnom razdoblju, i sapet u protivrečnosti svoga vremena, roman nam uverljivo govori i o ovom našem aktuelnom društvu na početku 21. veka, kaže urednik i kritičar Nenad Šaponja. Prateći individualnu pobunu sredovečnog intelektualca, koji se jedan jedini put usudio da kaže šta zaista misli, u kaleidoskopu jednog života, u ovoj svojevrsnoj bibliji nekonformizma, pratimo inscenaciju društvenih mehanizama, lomljenja svakog otpora zlu i bahatosti. Pukotina na slici malograđanskog sveta, u kome obitava junak, počinje da se širi u svim pravcima, a njegova želja da živi neposrednost vlastitog života i izađe iz sistema laži, biva surovo sankcionsana od pravih instanci tog lažnog društva.