NA proleće sledeće godine navršiće se 120 godina od osnivanja Srpske književne zadruge, naše najstarije izdavačke ustanove i jedne od malobrojnih kulturnih institucija srpskog naroda osnovanih u 19. veku, koje su još aktivne i aktuelne.

Međutim, kako “Novosti” saznaju, Odbor za obeležavanje ovog jubileja SKZ, ujedno i srpske kulture, još nije formiran, iako je trebalo da bude još polovinom ove godine.

Po rečima predsednika SKZ Slobodana Rakitića, upravnika Nine Novićević i glavnog urednika Dragana Lakićevića, obeležavanje 120 godina SKZ trebalo bi da bude radno: naučno-istraživačko, izdavačko i javno.

Zadruga, po rečima članova uprave, najviše očekuje od države Srbije, to jest od ministarstava u čijem se delokrugu nalaze njene delatnosti: nauka, književnost, lektira, dijaspora, vera...

DONATORSTVO - Za dostojno obeležavanje jubileja potrebni su i trud i sredstva. Svesni smo da su, u ovom trenutku, sredstva najmanje izvesna. I pored toga, Zadruga priprema ambiciozan i dostojan program, čija će realizacija zavisiti od naklonosti društva i donatora - kaže za “Novosti” Lakićević.

- Prema SKZ, bar na osnovu Zakona, najveće obaveze ima Ministarstvo za kulturu. U poslednjim mandatima ovo Ministarstvo nije imalo ni sredstva ni naklonosti za SKZ. Ali verujemo da će u radnom, istraživačkom i izdavačkom obeležavanju kulturne prošlosti, i Ministarstvo za kulturu imati više volje da pomogne proslavljanje naših prethodnika i stvaranje uslova za postojanje budućih poslenika SKZ i njene plemenite misije - dodaje Lakićević.

U Odboru za obeležavanje jubileja SKZ trebalo bi da sede predstavnici Matice srpske, SANU, SPC, Ministarstva kulture, kao i književnici i novinari. U očekivanju formiranja ovog odbora, Upravni odbor SKZ i njeni odseci pripremili su predlog proslave:

Plavo kolo” u 2012. godini biće jubilarno - posvećeno savremenim autorima po pozivu, a ideja je da sadrži dvanaest knjiga; centralna akademija biće u Narodnom pozorištu, a planira se niz književnih programa, simpozijuma i izložbi knjiga u gradovima Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. O 120-godišnjici, Zadruga takođe želi da obnovi uređivački tim za nastavak “Istorije srpskog naroda” koja je izašla u deset tomova, a u planu su još četiri.