DESETAK naših vrhunskih naučnika oštro je osudilo način na koji se rekonstruiše Pećka patrijaršija, jedan od najznačajnijih spomenika srpske srednjovekovne kulture, koji se nalazi na listi svetske baštine. Među njima su: dr Gojko Subotić,akademik, dr Marica Šuput, dr Nađa Kurtović-Folić, dr Milosav Timotijević, dr Smilja Marjanović-Dušanić, dr Milka Čanak-Medić, dr Mihailo Milinković, mr Gordana Simić, mr Mirjana Đekić, mr Olivera Kandić, mr Zvonimir Zeković, Dragan Stanojević, Ljiljana Stević, Marko Omčikus, Emilija Pejović, Sanja Kesić-Ristić i Božidar Krstanović.
Kao članovi Velike komisije (savetodavnog tela ministra kulture), oni su pre nekoliko meseci tražili da se obustave svi radovi na pećkim crkvama i da se "zbog učinjene trajne štete ovom spomeniku kulture i uništavanja izvornih podataka na njemu" pokrene postupkak za krivičnu odgovornost Gordane Marković, bivše direktorke Republičkog zavoda, i profesionalnu odgovornost Marije Jovin i Siniše Temerinskog, projektanata i rukovodilaca radova koji su "svojim odlukama i postupcima doveli do devastacije spomenika kulture".
- Radovima izvedenim u poslednje dve godine, crkvama Pećke patrijaršije načinjena je nepopravljiva šteta, zbog pogrešnog pristupa u rešavanju problema očuvanja i prezentacije ove celine, ishitrenih postupaka, kao i nedovoljnog poznavanja istorije njene arhitekture - piše u izveštaju, čije delove "Novosti" prvi put iznose u javnost.
Zašto se ovaj dokument, u kojem su iznete ozbiljne primedbe na račun rekonstrukcije stavljao u stranu i zašto nisu ispoštovane odluke Komisije, nije jasno njenim članovima. Većina smatra da su projektanti radili sve na svoju ruku, mimo njihovih stavova i da su restauraciji pristupili bez konsultovanja nauke i struke. I pored toga što je Republički zavod, po rečima nekih članova Komisije, dao nalog da se obustave radovi, pre mesec dana oni su nastavljeni prema istom projektu, a na zahtev Crkve.
Tako su fasade na crkvama Pećke patrijaršije obojene, po projektu arhitekata Marije Jovin i Siniše Temerinskog, uz saglasnost Saveta za zaštitu i obnovu hramova i kulturne baštine SPC, koji po važećim propisima nije za to nadležan i Komisije Republičkog zavoda, koju je imenovala Gordana Marković da odobrava projekte.
- Jedan od osnovnih kriterijuma projektanata bio je povlađivanje ukusu i stavu pojedinaca o "lepom" izgledu pećkih crkava bez obzira na uništavanje mnogih prvorazrednih istorijskih izvora o njihovom prvobitnom obliku, kontinuitetu i promenama u vekovnom trajanju - piše u izveštaju. - Fasade crkava svetog Dimitrija i svetog Nikole, kao i delovi fasada Danilove priprate posle pregradnje i obnove u 16. i 17. veku nisu bile malterisane, što je činjenica koja potvrđuje da je izvedeno malterisanje i planirano bojenje celokupnih fasadnih površina svih crkava istim malterom i crvenom bojom bilo potpuno neosnovano, proizvoljno i nedopustivo. Time se stvara utisak da su sve crkve nastale u isto vreme, kao celina, što ne odgovara istini.
Izvedeni radovi, ističe se, samo su pogoršali stanje arhitekture i živopisa. Komisija je insistirala na restauraciji i konzervaciji pećkih crkava, čime se bi sačuvao autentični istorijski kontinuitet, a urađena je - neadekvatna rekonstrukcija, a intervencije na fasadama nikako ne predstavljaju vraćanje u prvobitni izgled.
- Sistematsko obijanje maltera predstavlja potpuno uništavanje najstarijih i nekih kasnijih slojeva fasade i uskraćivanje mogućnosti za buduća istraživanja i odgovarajuću prezentaciju. Svi radovi izvedeni su nepromišljeno, bez odgovarajuće analize i stručne rasprave, kojom bi se došlo do ispravnog rešenja - konstatovali su članovi Komisije.
U istom dokumentu, predloženo je da Ministarstvo privremeno obustavi sve započete radove i aktivnosti do izrade novih projekata i rešenja. Članovi komisije su tražili da se obrazuje novi tim stručnjaka Republičkog zavoda, koji će uraditi analizu stanja i sačiniti projekat konzervacije, restauracije i prezentacije i da se izvrši hitna trajna ili privremena zaštita ugroženih površina u oltaru Bogorodičine crkve.

BEZ KOMENTARA
U PETAK smo pozvali Gordanu Marković da odgovori na primedbe koje se odnose na nepoštovanje autentičnosti spomenika. Ona nije želela to da komentariše, već nas je uputila na zvanične državne institucije.

MRTVO SLOVO NA PAPIRU
MINISTARSTVO kulture je još u vreme dok je Vojislav Brajović bio ministar formiralo Veliku komisiju, da preispitaju radove na manistirima Pećka patrijaršija, Banjska, Mileševa i Žiča. Njihov zadatak je bio da utvrde da li su prilikom rekonstrukcija napravljeni propusti i da predlože mere kako bi se ispravile greške. Formirane su radne grupe za sva četiri objekta. Članovi radnih grupa obišli su spomenike i posle toga napravili izveštaj, koji je usvajala Velika komisija.
U radnoj grupi za Pećku patrijaršiju bili su Olivera Kandić, Dragan Stanojević, Emilija Pejović i Gojko Subotić, koji zbog bolesti nije putovao na Kosovo i Metohiju. Izveštaj, koji je tek sada dospeo u javnost, usvojen je u novembru prošle godine.
Na jednom od sastanaka tadašnji ministar Brajović je rekao da će se on založiti da se pokrene krivični postupak protiv bivše direktorke Republičkog zavoda i za profesionalnu odgovornost projektanata. To je uneto i u zapisnik. Međutim, obećanje tadašnjeg ministra ostalo je mrtvo slovo na papiru.