SPOLjNA granica Jugoslavije, pre raspada, bila je duga – 5.061 kilometar. Od te dužine – 2.173 kilometra kretala se kopnom, rekama, bila je duga – 711, jezerima – 85 i morem – 2. 092 kilometra. Celom svojom dužinom ta granica je bila obeležena, zaključana, međunarodno priznata.

Komentari (0)