IDEJE Johans Gotliba Fihtea i Kloda de Sen-Martena kasnije su bile u samom jezgru romantičarskog pokreta, ali su nesumnjivo zahvatile i mnogo širi duhovni i kreativni prostor, pri čemu su snažno utkano i u spekulativno delovanje slobodnih zidara.

Komentari (0)