FELJTON - U SRBIJI JE RADILA I JEVREJSKA LOŽA: Jevreji su se junački borili u srpskoj vojsci u Velikom ratu

Slobodan Kljakić

14. 08. 2022. u 18:00

MOZAIČKA slika o srpskim masonima bila bi manjkava ukoliko ne bismo pomenuli da su bili organizovani i u Vrhovni Savet Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a od 1929. godine i u Vrhovni Savet Škotskog Rituala.

ФЕЉТОН - У СРБИЈИ ЈЕ РАДИЛА И ЈЕВРЕЈСКА ЛОЖА: Јевреји су се јуначки борили у српској војсци у  Великом рату

Geca Kon, istaknuti član jevrejske masonske lože, Foto Arhiv "Srpski legat"

Pošto je Vrhovni Savet Srbije, osnovan 9. maja 1912, iste godine priznat jednoglasno na međunarodnoj konferenciji održanoj u Vašingtonu, posle ujedinjenja 1918. on je prerastao u Vrhovni Savet Srba, Hrvata i Slovenaca, čiji su organi bili Suvereni Tribunal, Aeropag "Dositej", Šapitr "Srbija" i Radionica "Mudrost".

U Srbiji je delovala i jevrejska masonska loža Nezavisnog Ordena Bene Berit, pod imenom Loža "Srbija". Ovu organizaciju formirao je u Americi doseljenik iz Nemačke Henri DŽons sredinom oktobra 1843. godine. Učinio je to posle iskustva stečenog u Nemačkoj, gde su dve velike lože onemogućile rad Jevrejima, okrenuvši se ekskluzivistički isključivo prema masonima hrišćanima. Pošto je Nezavisni Orden Bene Berit osnovan na temeljima klasičnih masonskih načela, kombinovanih sa ustavno-pravnim ustrojstvom Amerike, ova jevrejska slobodnozidarska organizacije se proširila i na evropske zemlje, organizovana u distrikte. Na zastavi je kao načela ispisala reči: Dobročinstvo, Bratska LJubav i Sloga. Kada je gonjenje i zlostavljanje Jevreja počelo da uzima sve veđe razmere u mnogim, pogotovo evropskim državama, ovim opštečovečanskim ciljevima i težnjama dodati su osobeni jevrejski ciljevi odbrane i zaštite od progona i pogroma.

ČLAN jevrejske Lože "Srbija", potpisan kao "Dr X. X", u jednom dokumentu iz 1926. godine navodi: "Na kraju još nekoliko reči o beogradskoj loži. Osnovana je 19. januara 1911. kao 676. loža u Savezu, nazvana je Loža 'Srbija' i uređena u skladu s opštim propisima Ordena a u prvom redu sa odredbama zemaljskih zakona. Časnici su lože: predsednik, potpredsednik, delovođa, sekretar - dopisnik, blagajnik, mentor, maršal i čuvar, koji sačinjavaju odbor časnika. Sem toga postoje posebni odbori, kao: Odbor za kulturne i prosvetne ciljeve, Finansijski odbor, Odbor za potpomaganje, Odbor za pohađanje bolesnika i Odbor za ispitivanje kandidata. Članom udruženja može postati samo onaj koji je punoletan, časnog karaktera i besprekornog glasa, koji razume i ceni značaj humanih težnji i spreman je, da se za njih svom silom založi i potpomogne ih. Prijem u članstvo novih kandidata biva po pismenoj prijavi dvojice članova. Predsednik tu prijavu dostavlja Odboru za ispitivanje kandidata, a Odbor podnosi izveštaj prema kome se pristupa glasanju. Kandidat je odbijen ako je protiv njega palo tri ili više crnih kuglica."

DISTRIKT pod kojim je delovala beogradska Loža "Srbija", imao je sedište u Carigradu i nosio naziv Distrikt Istoka, pošto je svoju masonsku vlast prostirao na tri kontinenta - Evropu, Aziju i Afriku, obuhvatajući lože u Carigradu, Jedrenu, Smirni, Rodosu, Solunu, Sofiji i Beogradu.

Organizaciona podela na distrikte, učinila je da Nezavisni Orden Bene Berit, kada je reč o Evropi, ima sedišta u Berlinu, Bukureštu, Pragu, Carigradu, Beču i Krakovu. Zbog ovakve organizacije beogradska loža je svoje izveštaje podnosila Distriktnoj Loži u Carigradu. U izveštajima za 1913. i 1921. godine, iz kojih smo "najmarkantnija mesta" napred citirali, čitamo i sledeće:

"U Srbiji je pre rata bilo svega 7.500 Jevreja, od kojih 6.500 u Beogradu a 1.000 u ostalim većim gradovima. U pogledu političkom Jevreji uživaju ista prava kao i stanovništvo hrišćansko. Posle balkanskih ratova simpatije srpskog naroda prema Jevrejima znatno su se uvećale. Patriotizam i hrabrost jevrejskog vojnika za vreme poslednjih ratova pribavili su mu laskavo priznanje najviših vojnih vlasti i cele javnosti i štampe.

Prilikom svog trijumfalnog ulaska u Beograd, posle rata, sam Prestolonaslednik izrazio je jevrejskoj delegaciji, koja je izašla da ga pozdravi, svoju zahvalnost jevrejskom vojniku.

MINISTARSTVO prosvete i crkvenih poslova, u jednom pismu upućenom našoj opštini, pohvalnim rečima odaje priznanje patriotizmu jevrejskog stanovništva i hrabrosti jevrejskog vojnika i saopštava, da je odredilo godišnju subvenciju našem Velikom Rabinu, kao duhovnom poglavaru. U Narodnoj skupštini jevrejstvo je predstavljeno jednim poslanikom a na visokim poverljivim položajima državne uprave vidimo naše jednovernike. U vojsci pored manjeg broja aktivnih imamo i veći broj rezervnih oficira, koji su cenjeni kao i njihove srpske kolege. Omladina jevrejska vaspitava se u srpskim osnovnim, srednjim, stručnim i višim školama, siromašni đaci potpomognuti su od države i od naše ustanove 'Potpora', koja je većem broju inžinjera, lekara, advokata, i. t. d. omogućila dovršenje školovanja."

"Posle pet i po burnih ratnih godina - navedeno je u nastavku ovog dokumenta - Loža 'Srbija' nastavila je svoj prekinuti rad i u stanju je, da zabeleži već sada znatne moralne i materijalne uspehe.

NEMA gotovo ni jedne humanitarne ili kulturne institucije u kojoj Loža nije najaktivnije angažovana preko svojih članova. Pomenuću samo društvo 'Potporu', 'Žensku radničku školu' za jevrejsku i srpsku decu, školu koju potpomažu i nadgledaju Ministarstvo prosvete i Ministarstvo trgovine i industrije, 'Gimnastičko društvo' u savezu sa opštim sokolskim društvom, 'Jevrejsku bolnicu u Subotici', koja leči i neguje bolesne bez razlike vere i narodnosti, a naročito treba istaći rad oko zbrinjavanja ratne siročadi, od koje će desetak muškaraca, pošto ovde naučne osnove engleskog jezika, biti upućeno u Ameriku radi višeg stručnog obrazovanja o trošku Velike Lože Amerike; najaktivnije se radi na ostvarenju Jevrejskog doma u Beogradu, u kome će biti smeštene sve prosvetne i humanitarne institucije. Loža 'Srbija' broji sada 45 aktivnih članova, od kojih 38 žive u Beogradu, a po 2 u Zagrebu, 3 u Zemunu, 1 u Budim-Pešti i 1 u Parizu. Članovi se jedared nedeljno sastaju radi obavljanja ložinskih poslova i radi diskutovanja aktuelnih pitanja iz oblasti sociologije, nauke i umetnosti. Usmeni referati podnošeni su od pojedinih članova o žalosnom stanju Jevreja u Ukrajini, Poljskoj, Rumuniji i Mađarskoj, referati koji su izazivali bolne diskusije o tragediji jevrejskog naroda u tim zemljama u kojima još besni srednjovekovna inkvizicija nasilja, pljačke i ubijanja. Čisto politička i religiozna pitanja potpuno su isključena iz ložinskih rasprava i diskusija, jer loža stoji na stanovištu da svoje članove obaveštava o onome što ljude spaja a ne što ih razdvaja", navedeno je u izveštaju Distriktu Istoka - Distriktnoj Loži u Carigradu.

POKLAPANJE STAREŠINSTVA

PORED matičnih loža masoni su bili organizovani i u Vrhovni savet Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Za ovaj sistem karakteristično je da u njemu rade slobodni zidari viših stepena. Tako su u Radionici "Mudrost" radili masoni od 4. do 14. stepena, u Šapitru "Srbija" 18. stepena, u Aeropagu "Dositej" 30. stepena, a u Suverenom  tribunalu 31. stepena. Konačno, u Konzistorijumu, masoni 32. stepena. Prvi Veliki Majstor Vrhovnog Saveta Srba, Hrvata i Slovenaca bio je Đorđe Vajfert, istovremni Veliki majstor Velike Lože "Jugoslavija". Uostalom, starešinstva ova dva sistema slobodnozidarskog organizovanja dugo su se gotovo poklapala.

SUTRA: IDEJE NIKOLE TESLE I SLOBODNI ZIDARI

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)

SUPRUGA VODITELJA Lepa glumica iz popularnih serija: Brzo smo shvatili da smo se zavoleli (FOTO)