ANDRIĆ je Disertaciju zasnivao više na premisama nego na sintezama, odgovore na postavljena pitanja je davao brzo i izričito.

Komentari (0)