MIROSLAV Pečujlić, svojevremeno profesor na Pravnom fakultetu, ali i rektor Univerziteta u Beogradu, bio je najbliži definiciji "srpskog liberalizma" i njegovog kraha. Na sednici CK SK Srbije održanoj od 9. do 11. novembra 1972. godine dr Pečujlić je rekao da je ekonomski liberalizam "stihija besplanskog tržišta - od profita koji je najsnažnija pokretačka snaga, do privrednog kriminala - kada je u interesu preduzeća.

Komentari (1)

Marko

28.10.2021. 18:39

Konstatacije tačne. Političari su se uvek nadmudrivali i sukobljavali, a što se medija tiče ni danas se ne bave suštinom već intrigama.