SVE je počelo sa Maspokom - sa Hrvatskim proljećem, kako su to oni zvali. Problem Hrvata kroz istoriju jeste problem identiteta. Hiljadu godina nisu uspeli da stvore svoju državu, išli su u ratove pod tuđom zastavom, a Austrougarska je na njihovim etničkim granicama naseljavla Krajišnike srpske nacionalnosti.

Komentari (0)