U TOKU je pravi rat, a njegov ishod tek će se odigrati. U sajber-bitkama s jedne strane učestvuju tvorci botova, koji se trude da programiraju sve savršenije lažne profile, teže uočljive, a s druge oni koji se bave otkrivanjem i daju maksimum da održe korak sa sve složenijim botovima, kao i da razviju još efikasnije metode za njihovo prepoznavanje.

Komentari (0)