DR Vilhelm Milon, član Upravnog odbora Krupa, je 1918. godine u Švajcarskoj objavio pamflet "Razaranje Evrope", pisan na osnovu njegovih dnevnika i pisama, i njegova svedočenja korišćeni su u radu Komisije za utvrđivanje ratne krivice.

Komentari (0)