ZAHTEVI INSPEKCIJE BIĆE ISPUNJENI DO KRAJA APRILA: Ziđin očistio sve postojeće taložnike

Tanjug

18. 04. 2021. u 13:33

KAKO bi povećala efikasnost prečišćavanja voda iz majdanpečkog "Južnog revira" i tamošnjeg postrojenja za drobljenje rude, kompanija Serbia Ziđin Koper očistila je sve postojeće taložnike za prihvat atmosferskih voda, saopštila je danas ta kompanija.

ЗАХТЕВИ ИНСПЕКЦИЈЕ БИЋЕ ИСПУЊЕНИ ДО КРАЈА АПРИЛА: Зиђин очистио све постојеће таложнике

Foto: Arhiva Novosti

Instaliran je jedan ultrazvučni merač protoka vode za merenje količine vode koja se ispušta u reku, a drugi će biti postavljen najkasnije 20. aprila, navodi se i ističe da je kompanija očistila i korito reke Mali Pek od mulja koji se taložio decenijama.

Kako se dodaje, dva nova taložnika za prečišćavanje otpadnih voda su završena, a izgradnja trećeg je u toku i biće gotova do kraja aprila.

Kompanija Ziđinr je tako postupila po merama izrečenim nakon kontrole u martu u kojoj su učestvovale inspekcije tri različita ministarstva, navodi se i ističe da će zahtevi inspekcijskog tima u potpunosti biti ispunjeni do kraja aprila, te da će kompanija eliminisati i najmanji uticaj na kvalitet vode u reci Pek.

Podseća se da je Ziđin dobila rok da do 30. aprila otkloni nepravilnosti koje je tada uočila inspekcija, ali i obećanje da će, zbog iskazane sumnje u postojanje više zagađivača te reke, u narednom periodu sve tri inspekcije nastaviti da se bave ovim problemom kako bi se utvrdili svi potencijalni zagađivači.

Sredinom marta kompaniji je naloženo da do kraja aprila očisti postojeće kanale i taložnike za prihvat atmosferskih voda i izgradi nove za mehaničko prečišćavanje otpadnih voda u kojima će se, pored atmosferskih, prečišćavati i vode iz perionice teških vozila.

Naloženo je, a dosad i učinjeno, da se i korito reke Mali Pek, u delu koji nije u rudničkoj zoni, očisti od materijala koji se decenijama taložio i da se i na toj lokaciji izgrade taložnici.

Poslednji zadatak koji je ogranak kompanije u Majdanpeku dobio jeste redovno ispitivanje i vođenje dnevnika o kvalitetu otpadnih voda pre i nakon mehaničkog prečišćavanja.

U saopštenju se navodi da je pomoćnik ministra rudarstva i energetike Dejan Milijanović potvrdio 14. aprila da su tri inspektora, na osnovu predstavki građana povodom zamućenja reke Pek, sinhronizovanim delovanjem "utvrdili eventualni uticaj na zagađenje reke i od strane Ziđina, ali i od drugih potencijalnih zagađivača".

Kako se navodi, Milijanović je pojasnio da su rudarski, vodoprivredni i inspektor zaštite životne sredine utvrdili da zamućenje reke Pek počinje u delu gde se atmosferska kanalizacija uliva u njenu pritoku - u reku Mali Pek.

U saopštenju piše da je zbog mutne vode nizvodno od reke Pek, 4. marta prijavljeno da Rudnik bakra Majdanpek iz njegovog "Severnog revira" ispušta kiselu vodu, da su inspektori zaštite životne sredine reagovali po toj anonimnoj prijavi i da je izveštaj istrage potvrdio još tada da iz "Severnog revira" u vodotok Peka nije ispuštana kisela voda.

Dodaje se da su naredne posete inspekcijskih organa bile 11. i 18. marta kada su tri inspektora, iz ministarstava zaštite životne sredine, rudarstva i poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, posetila Rudnik bakra Majdanpek i uvrdila da "Severni revir" ne ispušta kiselu vodu i da nema dokaza da je zamućenje u nizvodnom toku reke Pek uzrokovano ispuštanjem vode iz Rudnika bakra Majdnapek.

-Inspekcijski tim je tom prilikom, međutim, naložio prečišćavanje vode iz ''Južnog revira'' i postrojenja za drobljenje rude, uključujući i čišćenje taložnika za prihvat atmosferskih voda i dela korita reke Mali Pek, kao i instaliranje uređaja za merenje količine vode koja se ispušta u reku i uređaja za ispitivanje kvaliteta vode pre i posle tretmana- navodi se u saopštenju i dodaje da naloženo da se ti poslovi završe do 30. aprila, a da drugih zahteva nije bilo.

Serbia Ziđin Koper je odmah počela da postupa po izrečenim nalozima, ističe u saopštenju i dodaje da je kompanija, između ostalog, sprovela više istraga o kvalitetu vode u rečnom slivu Peka i okolnih reka, upoređivala i analizirala podatke o monitoringu tokom proteklih godina sa osnovnim podacima koje je, o istraživanju životne sredine, dostavila nezavisna profesionalna kompanija.

Kako bi smanjila uticaj na kvalitet vode u reci Veliki Pek, kompanija je uložila znatna sredstva i napor da instalira nove pumpe i cevovode za reciklažu svih otpadnih voda iz filtraže i njihov povratak u flotaciju, navodi se i ističe da će posao biti završen do kraja aprila i da se tada otpadne vode iz filtraže neće ispuštati u reku Veliki Pek.

U skladu sa zakonodavstvom Srbije i standardima za kvalitet voda u toku je izrada i novog projekta prečišćavanja rudničkih otpadnih voda u RBM-u, a kompanija će novi projekat realizovati kada za njega dobije odobrenje nadležnih srpskih institucija, dodaje se u saopštenju.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)