PODATAK da se čak dve trećine prometa na tržištu nekretnina obavi u gotovini intrigira već godinama.

Komentari (0)