KORAK PO KORAK: Kako da posle smrti penzionera, člana porodice, zadržite pravo na penziju - Kod sudije sa potvrdom iz Fonda PIO

VN

02. 09. 2021. u 18:33

KADA obaveštenje o smrti penzionera PIO fond ne primi blagovremeno često se desi da članovi porodice izgube pravo na penziju u slučaju kada je preminuli bio penzioner.

КОРАК ПО КОРАК: Како да после смрти пензионера, члана породице, задржите право на пензију - Код судије са потврдом из Фонда ПИО

Foto P. Milošević

O smrti Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje dobija informaciju posredstvom e-uprave od nadležnih matičnih službi koje tu činjenicu registruju u matičnim knjigama.

KORAK 1

PO prijemu informacije o smrti, ovlašćeni radnik Fonda obračunava pripadajući iznos čeka i novčane naknade, u slučaju da je ostvareno i pravo na neku novčanu naknadu korisnika do dana smrti i proverava da li je penzija u celosti isplaćena. Odnosno da li postoji neisplaćen iznos koji je pripadao umrlom, ili je možda bilo isplate u višem iznosu od pripadajućeg.

KORAK 2

U SVAKOM slučaju, o smrti se obaveštava poslovna banka preko koje se isplaćuje novac, a ukoliko je banci upućen viši iznos od pripadajućeg, od nje se traži povraćaj sredstava. Kako bi članovi porodice preminulog penzionera mogli da naslede neisplaćen iznos, potrebno je da od Fonda zatraže izdavanje potvrde o pripadajućim, a neisplaćenim iznosima penzije i novčane naknade. Ovo je i prilika za proveru da li je Fond obavešten o smrti.

KORAK 3

POTVRDA koju izdaje Fond se zatim koristi pred nadležnim sudom ili javnim beležnikom kako bi se u celosti utvrdila imovina umrlog koja je predmet nasleđivanja, kao i nasledni delovi. Uz pravosnažno rešenje o nasleđivanju, osobe koja su određena kao naslednici mogu od fonda da zatraže isplatu neisplaćenih iznosa na svoj račun, u delu koji im je određen.

KORAK 4

TAKO osoba koja je platila sahranu umrlog ima mogućnost da podnese zahtev za naknadu pogrebnih troškova. Uz zahtev se obavezno prilaže račun za pogrebne usluge i opremu na kome je navedeno ime i prezime osobe koja je snosila troškove, kao i podatak o bankovnom računu na koji treba isplatiti naknadu. Iznos naknade isti je za sve kategorije penzionera dok je ranijim propisima naknada bila određena u različitim iznosima u zavisnosti od kategorije.

KORAK 5

NARAVNO, pored navedenih prava koja se ne odnose na nasleđivanje penzije, po smrti korisnika invalidskog, odnosno starosnog primanja, članovi porodice mogu da ostvare pravo i na porodičnu penziju, pod uslovima uređenim Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)