ZA prva tri meseca ove godine, prema podacima Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, RATEL, razgovarali smo 5,2 milijarde minuta ili više od 86 miliona sati, a prosečno smo razgovarali oko sedam minuta.

Komentari (0)