ZA trećinu manje hemijskih preparata u predsetvenom hranjenju biljaka i pripremi zemljišta, kao i povećanje prinosa do deset odsto, uz pomoć dobrih bakterija koje će zaštititi useve, cilj je projekta na kome radi istraživački tim Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Komentari (0)