KORAK KA ZAŠTITI ŽENA: Vlada usvojila Strategiju za borbu protiv nasilja nad ženama

Tanjug

22. 04. 2021. u 16:33

VLADA Srbije usvojila je danas Strategiju za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici 2021-2025.

КОРАК КА ЗАШТИТИ ЖЕНА: Влада усвојила Стратегију за борбу против насиља над женама

Zgrada Vlade Srbije

Usvajanjem ovog strateškog dokumenta država je učinila još jedan značaj korak u borbi protiv nasilja i pokazala da je ta borba jedan od prioriteta u radu Vlade Srbije, ministarstava, svih nadležnih državnih organa i institucija.

Osnovni cilj Strategije, koja je doneta na predlog na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je obezbeđenje efikasne prevencije i zaštite od svih oblika nasilja prema ženama i devojčicama i nasilja u porodici i razvijanje sistema usluga podrške žrtvama nasilja.

Strategijom su predviđeni načini za postizanje ovih ciljeva, a to su razvijanje programa prevencije kroz sve sisteme (obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita i drugi), usvajanje standarda za uslugu programa rada sa učiniocima nasilja prema ženama i nasilja u porodici, uspostavljanje i unapređenje opštih i specijalizovanih usluga podrške (SOS telefoni, sigurne kuće, besplatna pravna pomoć i drugo) za žene žrtve nasilja na celoj teritoriji Srbije.

Predviđeno je i finansiranje usluga iz nacionalnog, pokrajinskog i lokalnih budžeta, koje će biti dostupne i ženama iz osetljivih grupa, obezbeđivanje uslova za osnivanje specijalizovanih referentnih centara za podršku žrtvama seksualnog nasilja, uspostavljanje kontrolnog mehanizma za praćenje slučajeva nasilja i drugo.

Strategiju je izradila Radna grupa koju je formiralo Ministarstvo za rad, a koju su činili i predstavnici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, ministarstava pravde, zdravlja, unutrašnjih poslova, finansija, za brigu o porodici i demografiju, za državnu upravu i lokalnu samoupravu, za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sporta i omladine, predstavnici drugih nadležnih državnih organa i institucija, kao i predstavnici civilnog sektora.

Ovaj dokument je izrađen uz podršku UN WOMEN, u saradnji sa UNDP i UNFPA.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)