HEINEKEN OBJAVIO STRATEGIJU ODRŽIVOG POSLOVANJA ZA 2030. GODINU "STVARAMO BOLJI SVET"

Promo

22. 04. 2021. u 15:00

HEINEKEN je danas objavio svoj program održivog poslovanja „Stvarajmo bolji svet” za 2030. godinu, koji obuhvata set ambicioznih planova i obaveza sa ciljem da se ostvari pozitivan uticaj kako na životnu sredinu, tako i u domenu društvene održivosti, ali i promocije odgovorne konzumacije alkohola.

ХЕИНЕКЕН ОБЈАВИО СТРАТЕГИЈУ ОДРЖИВОГ ПОСЛОВАЊА ЗА 2030. ГОДИНУ СТВАРАМО БОЉИ СВЕТ

Foto: Promo

„Preko 150 godina, strastveno smo posvećeni ostvarivanju pozitivnog uticaja na svet oko nas. Znamo da možemo da napredujemo samo ako i naši ljudi, planeta i zajednice oko nas napreduju“, rekao je izvršni direktor i predsednik upravnog odbora HEINEKEN-a, Dolf van den Brink. „Krećemo se ka deceniji u kojoj nas očekuju još složeniji izazovi. Naša vizija održivosti za 2030. godinu „Stvarajmo bolji svet” podiže lestvicu i omogućava brži napredak ka poslovanju bez štetnih uticaja na životnu sredinu i u pravednijem i zdravijem svetu. “

 • Na putu bez štetnih uticaja na životnu sredinu
 •         a. Nulta emisija ugljen-dioksida

  HEINEKEN je nedavno objavio ambiciju da ostvari nultu emisiju ugljen-dioksida u svojoj proizvodnji do 2030. godine, a u celokupnom lancu vrednosti do 2040. godine. Kompanija teži da u svim svojim proizvodnim postrojenjima postigne nultu emisiju ugljen-dioksida, kroz maksimalno iskorišćenje izvora obnovljive energije i veću energetsku efikasnost. Kao deo ove posvećenosti, cilj je i da se ukupna emisija štetnih uticaja smanji za 30% do 2030. godine.

        b. Bez otpada (Zero Waste)

  U domenu cirkularne ekonomije, HEINEKEN se obavezuje da će eliminisati odlaganje otpada na deponije sa svojih 166 proizvodnih postrojenja do 2025. godine i naglasiće upotrebu povratne i inovativne ambalaže.

      c. Pozitivan uticaj na vodene resurse

  Voda je od suštinskog značaja za život i osnovna je sirovina u procesu proizvodnje piva. Kao deo postavljenih ciljeva do 2030. godine, HEINEKEN će dalje smanjiti prosečnu potrošnju vode na 2,6 hektolitara po hektolitru piva (hl/hl) u područjima u kojima postoje izazovi sa izvorima pijaće vode i na 2,9 hl/hl širom sveta.

     2. Na putu ka inkluzivnoj, fer i pravičnoj kompaniji i svetu

        a. Prihvatanje inkluzije i različitosti

  HEINEKEN-ovi ciljevi do 2030. godine podižu ambicije kompanije u pogledu društvene održivosti, uz stalni fokus na inkluziju i različitost. Po prvi put, HEINEKEN se javno obavezao na povećanje procenta i osnaživanje žena na 30% liderskih pozicija u višem menadžmentu do 2025. godine, a na 40% do 2030. godine, na svom putu ka rodnoj ravnopravnosti

       b. Fer i bezbedno radno mesto

  HEINEKEN se obavezuje na jednaka primanja za jednak rad za kolege oba pola. Štaviše, koristeći nove, prilagođene procene trećih strana kao merilo, svakom zaposlenom će biti garantovana ne samo minimalna zakonom propisana zarada, već pre svega fer i jednaka primanja najkasnije do 2023. godine, uz fokus na najugroženije zajednice.

     c. Uticaj na zajednice

  HEINEKEN uspostavlja inicijative za unapoređenje društvenog uticaja na svakom tržištu podržavajući jedan ili više ciljeva održivog razvoja UN-a.

     3. Na putu ka odgovornoj konzumaciji i bez štetne upotrebe alkohola

         a. Uvek izbor

  Za HEINEKEN, „Stvarajmo bolji svet” znači i osnaživanje potrošača pružanjem izbora, transparentne komunikacije i uz nultu toleranciju za štetnu upotrebu alkohola.

  Do 2023. godine kompanija će obezbediti dve bezalkoholne opcije brendova na većini svojih tržišta.

      b. Sprečavanje štetne upotrebe alkohola

  Svuda gde posluje, HEINEKEN će i dalje negovati lokalna partnerstva na temu štetne upotrebe alkohola poput sprečavanja konzumacije za maloletne osobe, vožnje pod uticajem alkohola i opijanja.

      c. Umerenost šampiona

  HEINEKEN će iskoristiti snagu svog vodećeg brenda i posvetiće 10% celokupnog Heineken® medijskog budžeta za jačanje kampanja o odgovornoj konzumaciji, kako bi postigao ambiciju da svake godine ka milijardi ljudi proširi poruku o odgovornoj konzumaciji.

  Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

  Komentari (0)