DEO situacija koje se opisuju u seriji "Porodica" gotovo direkto je preuzet iz knjige memoara Mirjane Marković "Bilo je to ovako" koju je kompanija "Novosti" izdala 2015. godine.