DEKAN BORIČIĆ POTVRDIO ZA "NOVOSTI": Popović oduzet predmet Međunarodna ekonomija! Odluka doneta jednoglasno - Danica prisustvovala sednici

LJ.B.

03. 02. 2021. u 13:05

NAUČNO nastavno veće Ekonomskog fakuteta donelo je danas odluku da prof. dr Danica Popović u narednom semestru ne drži predavanja na predmetu Međunarodna ekonomija. To je bio predlog katedre i nastavne komsije, a podržalo ga je NNV fakulteta.

ДЕКАН БОРИЧИЋ ПОТВРДИО ЗА НОВОСТИ: Поповић одузет предмет Међународна економија! Одлука донета једногласно - Даница присуствовала седници

Foto

OVO je za „Novosti“ rekao dekan Ekonomskog fakuteta prof. dr Branislav Boričić, nakon odluke Etičke komisije Univerziteta u Beogradu da je knjiga “Međunarodna ekonomija”  profesorke Popović – plagijat.

Dekan Boričić ističe da je oduka na sednici Naučno-nastavnog veća doneta jednoglasno a da je sednici prisustvovala i profesorka Popović.

Dekan Boričić dodaje da će prof. Danica Popović nastaviti da predaje na preostala dva predmeta na kojima je angažovana.

Podsetimo, Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu odbio je žalbu profesorke Ekonomskog fakulteta Danice Popović, čime je potvrdio da je profesorka plagirala rad pokojnog kolege, profesora Stojana Babića, iz udžbenika "Međunarodna ekonomija" i potpisala ga kao svoj rad.

Odbor je potvrdio odluku o plagijatu, koju je prethodno donelo Nastavno-naučno veće Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Prethodno su i nadležne komisije  Ekonomskog fakulteta razmatrale ovaj slučaj. Tako je Stručna komisija koja je formirana nakon što je Etička komisija Ekonomskog fakulteta u junu 2019. godine, na zahtev studenta Aleksandra Jakšića, pokrenula postupak za utvrđivanje neakademskog ponašanja profesorke Popović, u izveštaju navela da je, nakon upoređivanja spornih prevoda udžbenika iz Međunarodne ekonomije, identifikovala doslovno preuzimanje prevoda profesora Stojana Babića.

- Rezultat softverske analize preklapanja prvih 11 poglavlja dva prevoda pokazuje da je različit procenat preklapanja teksta po poglavljima. On se kreće od samo tri odsto kod uvodnog poglavlja, do 70 odsto kod 10. poglavlja. Prosečno za svih jedanaest glava knjige to iznosi 43 odsto preklapanja teksta. "Turnitin" (softver za otkrivanje plagijata) pokazao je i broj preklopljenih stranica po poglavljima, koji za svih 11 poglavlja upoređenih prevoda iznosi 150 strana, od ukupno 350, koliki je obim prvih 11 poglavlja - stoji u izveštaju Stručne komisije.

Takođe, Stručna komisija je utvrdila da upoređivanjem novog izdanja udžbenika iz međunarodne ekonomije na izvornom, engleskom jeziku, i njegovog prevoda na srpskom jeziku postoje brojne nelogičnosti, poput onih da u novom prevodu udžbenika nedostaju delovi teksta koje je autor, Dominik Salvatore, dodao u 12. izdanju udžbenika koji je prevodila profesorka Popović, u odnosu na 9. izdanje, koje je prevodio profesor Babić.

Nakon toga, Stručna komisija je poslala izveštaj Etičkoj komisiji Ekonsmkog fakulteta koja je je predložila da se izrekne mera javne opomene profesorki Popović I svoj izveštaj uputila dekanu, a on Naučno nastavnom veću fakulteta.  Ovo veće je izglasalo da je prof. Popović prekršila član 22 Kodeksa profesonalne etike Univerzitrta u Beogradu koje se odnisi na plagiranje I predložilo meru javne opomene  koju je na kraju, kako prodceura i nalaže, izrekao dekan prof. Branislav Boričić. Izricanje javne opomene za sobom povlači nemogućnost dolaska na javne funkcije na fakultetu ili univerzitetu.

Sada je usledila i oluka Etičke komisije Univerziteta u Beogradu koja je dobila žalbu profesorke Popović, a to za sobom povlači  sakcije koje mogu da budu izbacivanje sa predmeta Međunarodna ekonomija,  a pokojni profesor Babić će biti vraćen na spisak prevodilaca udžbenika. Opcija je i da dekan naloži Popovićevoj da polovinu honorara, koji je ukupno bio 1.440.000 dinara, uplati porodici pokojnog prof. Babića.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (1)