ZORAN ĐORĐEVIĆ: Zaštitićemo svu decu u Srbiji i obezbediti im ostvarivanje njihovih prava

Novosti online

25. 09. 2020. u 11:16

OSTVARIVANJE svih prava deteta, obezbeđivanje njihovog bezbrižnog detinjstva i zaštita od bilo kog oblika nasilja i zlostavljanja, su ciljevi za čije ostvarenje se svakodnevno zalažemo, želeći da izgradimo moderno društvo koje će napredovati u svakom smislu i svojim građanima, a pre svega deci, obezbediti bolje uslove za život i lepšu budućnost, poručio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević na konferenciji "Prava posebno osetljivih grupa dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije".

ЗОРАН ЂОРЂЕВИЋ: Заштитићемо сву децу у Србији и обезбедити им остваривање њихових права

Foto: Ministarstvo za rad i socijalna pitanja

Đorđević je podsetio da je Ministarstvo pripremilo nacrt sveobuhvatnog Zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta i da se njegovo usvajanje očekuje u što skorijem periodu, u okviru mandata nove vlade, a potom i u Skupštini Republike Srbije.

- Ovim zakonom će se na najbolji način omogućiti promocija i unapređivanje prava deteta u Srbiji, kao i koordinacija aktivnosti u njihovom ostvarivanju i kontrola organa javne vlasti i drugih subjekata u društvu u poštovanju prava deteta. Uspostavljanje sistema pravosuđa po meri najmlađih predstavlja važan korak u ostvarivanju i unapređivanju prava dece u Srbiji, a naročito kada se radi o posebno osetljivim grupama mališana - poručio je ministar.

Ministarstvo podržava sve promene čiji je cilj poštovanje principa najboljeg interesa deteta i potpuna zaštita svakog deteta, pogotovo kada su deca žrtve ili svedoci u krivičnom postupku. Prema njegovim rečima, podizanje svesti dece o njihovim pravima i načinima zaštite prava mora se sistemski sprovoditi, jer je informisanost prvi, ali i najvažniji, korak ka ostvarivanju i zaštiti prava.

Saradnja sa drugim ministarstvima, pravosudnim sistemom, nezavisnim institucijama i civilnim sektorom veoma je važna u ovom procesu i doprinosi da se pristup dece pravdi poboljša, a deca osnaže za aktivno delovanje. Imajući u vidu da je centar za socijalni rad, odnosno organ starateljstva, uključen u veliki broj postupaka koji se tiču dece, naveo je da je posebno potrebno ojačati saradnju sistema pravosuđa i sistema socijalne zaštite i obezbediti njihovo efikasno i koordinirano delovanje.

- Ministarstvo je podržalo i zajedničku inicijativu saveta za prava deteta i za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima, za osnivanje posebne ustanove za lečenje i osposobljavanje maloletnika u smislu člana 23. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica“, naveo je Đorđević.

Po oceni Ministarstva, ministar kaže da ovakva ustanova mora biti u nadležnosti Ministarstva pravde i Ministarstva zdravlja, dok je učešće Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u ovom postupku nesporno, kao i učešće Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

KLIKNITE ZA VIŠE VESTI

Komentari (0)