MODERNIZACIJA OKLOPNIH VOZILA VS: Komandno-izviđačko vozilo - rezultat znanja i potencijala

Tanjug

16. 09. 2020. u 13:14

KOMANDNO - izviđačko vozila (KIV) još jedno je složeno borbeno sredstvo koje je nastalo kao rezultat domaćeg znanja i potencijala, angažovanjem Vojnotehničkog instituta kao nosioca razvoja i velikog broja koooperanata, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

МОДЕРНИЗАЦИЈА ОКЛОПНИХ ВОЗИЛА ВС: Командно-извиђачко возило - резултат знања и потенцијала

Foto: MO Srbije

Navodi se da je nakon uspešne realizacije i ispitivanja prototipova u Tehničkom opitnom centru i usvajanja KIV u naoružanje i vojnu opremu, tokom 2019. godine započeta izrada nulte serije čiji je nosilac FAP Priboj u saradnji sa više kooperanata.

Usavršavanjem borbenih okplonih vozila BOV-3 dobijene su četiri varijante komandno-izviđačkih vozila (KIV) - komandno vozilo komandanta pešadijskog bataljona, komandno-izviđačko vozilo komandanta artiljerijskog diviziona, komandno-izviđačko vozilo komandira artiljerijske baterije i izviđačko vozilo komandira izviđačkog odeljenja.

Očekivani efekti koji se postižu realizacijom ovog projekta su skraćenje vremena za prikupljanje i prenos podataka, donošenje i prenošenje odluka i izveštaja i obezbeđenje uslova za efikasno planiranje i vođenje operacija; automatizacija procesa upravljanja artiljerijskom vatrom, obezbeđenje potrebnih kapaciteta, brzine i kvaliteta prikupljanja, obrade...

Foto: MO Srbije

Na vozilima su, takođe, postavljeni i novi hodni delovi povećane nosivosti sa ojačanim vešanjem.

Za potrebe komandovanja KIV je opremljen odgovarajućom savremenom telekomunikacionom i informatičkom opremom, kao osnovom za formiranje komandno-informacionih sistema.

Vozilo je, takođe, opremljeno dizel agregatom snage 5 kW za potrebe napajanja opreme i sistema unutar vozila.

Ovo nezavisno napajanje električnom energijom se koristi kada glavni motor ne radi. S obzirom na to da je posada u KIV izložena dugotrajnom radu, usavršavanjem platforme obezbeđen je i sistem za klimatizaciju i grejanje, koji omogućava posadi nesmetan rad u uslovim visokih i niskih temperatura.

Sistem za poboljšanje vizuelizacije vozača čine dve televizijske kamere, termovizijska kamera i sistem za prikaz slike.

Foto: MO Srbije

Komandno vozilo komandanta pešadijskog bataljona obezbeđuje komandantu praćenje toka dejstava potčinjenih jedinica i komandovanje.

Uvezano je u komandno-informacioni sistem i omogućava razmenu podataka na svim nivoima i opremljeno je Multisenzorskom izviđačkom platformom MIP-3.

Omogućava komandiru izviđačkog odeljenja osmatranje i izviđanje uz pomoć više različitih i komplementarnih senzora, koji istovremeno osmatraju zonu od interesa, danju i noću i u otežanim vremenskim uslovima, radi prikupljanja obaveštajnih podataka, otkrivanja, geolociranja i praćenja ciljeva od interesa.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)