ZATVORENA GRANICA: Produžena zabrana ulaska srpskih državljana u Grčku

Novosti online

16. 07. 2020. u 19:37

NA osnovu zajedničke ministarske odluke pod brojem Δ1α/Γ.Π.οικ. 45237/15.07.2020 (ΦΕΚ 2874/15.07.2020) na snazi je zabrana ulaska u Grčku svih državljana trećih zemalja, radi sprečavanja daljeg širenja virusa COVID-19.

ЗАТВОРЕНА ГРАНИЦА: Продужена забрана уласка српских држављана у Грчку

Foto: EPA

Ova zabrana ne odnosi se na državljane država – članica Evropske unije (EU) i država zone Šengen, uključujući njihove supružnike ili lica sa kojima su u legalnoj zajednici, kao i na njihovu maloletnu decu.

Zabrana se takođe ne odnosi na:

i) Medicinsko osoblje, istraživače i profesionalce iz oblasti zdravlja, ukoliko pri ulasku u zemlju pokažu licencu za rad ili drugi adekvantan dokument koji dokazuje njihovu profesiju, a pod uslovom da je njihov ulazak u zemlju u poslovne svrhe,

ii) lica koja već duži vremenski period imaju boravak u državi – članici EU ili državi zone Šengen, kao i na državljane trećih zemalja koji imaju dozvolu boravka u državi – članici EU ili državi u zoni Šengen,

iii) članove državnih delegacija

iv) osoblje diplomatskih – konzularnih predstavništava i delegacija, osoblje međunarodnih i evropskih institucija, članove humanitarnih organizacija tokom obavljanja aktivnosti, vojna lica i pripadnike bezbednosnih snaga ili grčog Generalnog sekretarijata za civilnu zaštitu,

v) zaposlene u oblasti transporta, uključujući morski i rečni saobraćaj, posade vazduhoplova, posade i tehničko osoblje letilica za gašenje požara, kao i vozače kamiona koja su u tranzitu radi transporta robe, kao i apsolutno neophodno osoblje za njihov transport, kao i vozače kamiona koja su u tranzitu radi transporta robe, kao i apsolutno neophodno osoblje za njihov transport,

vi) putnike u tranzitu,

vii) studente,

viii) lica koja se bave negom starijih lica i lica sa posebnim potrebama, kao i

ix) sezonske poljoprivredne radnike.

5. Lica koja se navode u tački 4 dokazuju svrhu ulaska adekvatnom dokumentacijom i podležu laboratorijskim analizama, na osnovu zajedničke Odluke ministra privrede, razvoja i investicija, ministra zaštite građana, ministra za rad i socijalna pitanja, ministra zdravlja, ministra unutrašnjih poslova, ministra infrastrukture, transporta i ministra pomorstva i politike ostrva Republike Grčke pod brojem Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/28.6.2020 (V' 2602), sa izmenama iz zajedničke odluke istih ministara pod brojem Δ1α/ΓΠ.οικ.44071/11.7.2020 (V' 2796), i zajedničke odluke istih ministara pod brojem Δ1α/ΓΠ.οικ.44823/14.7.2020 (V' 2866).

6. Ova Odluka važi za period od 16.07.2020 do 31.07.2020.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

KLIKNITE ZA VIŠE VESTI

Komentari (0)