CENTAR za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, u skladu sa Programom stručnog osposobljavanja, od 27.septembra do 1. oktobra organizuje terensku obuku, radi osposobljavanja polaznika za obavljanje policijskih poslova i zadataka u ruralnom prostoru.

Komentari (0)