JAVORKA Marijanović je vlaška petrakatura (ispraćenica pokojnika).

Komentari (0)