GOTOVO svaki lekar opšte medicine ima svoje "dežurne" pacijente, koji ga posećuju redovno, čak i zbog najbanalnijih problema.

Komentari (0)