POSLE pokretanja likvidacionog postupka u italijanskoj kompaniji "Geoks" i obaveštenja da će oko 1.200 radnika ostati bez posla, čini se da ni sami radnici još ne znaju koja su njihova zakonska prava.

Komentari (0)