UPRKOS želje Rusije da se kriza između Austrougarske i Srbije prevaziđe mirnim sredstvima i da se otkloni opasnost da bude prisiljena da svoje interese u tom trenutku brani svim sredstvima, dakle i vojno, Petrograd je počeo primati alarmantne indicije 16. jula sa više strana da Centralne sile idu na sukob po svaku cenu.

Komentari (0)