KRIZU buduće jugoslovenske države nije moguće shvatiti ako se ne uzme u obzir da ciljevi njenog vođstva do prekida sa Sovjetskim Savezom 1948. nisu bili isti kao posle tog prekida.