JEDNOM stručnom radniku u Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu je za propisane radne procedure potrebno u proseku tri do pet puta više radnog vremena nego što ga ima na raspolaganju. Toliko radnih sati bi mu trebalo kako bi mogao da proceni i pruži izuzetno složenu uslugu porodične i socijalne zaštite za čak 314 korisnika godišnje koliko ih u proseku ima.

Na ovo ukazuje Sindikat "Nezavisnost" Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu i upozorava nadležne institucije i javnost na alarmantno stanje i oslabljene kapacitete u centrima za socijalni rad širom Srbije. Od početka reforme socijalne zaštite, od 2003. godine do danas, broj pravilnika i protokola koji regulišu rad zaposlenih stalno raste, uvode se nova prava koja korisnici ostvaruju u centrima za socijalni rad, kao i nove usluge, usložnjavaju se obavezujuće procedure u obradi predmeta, a broj prijava porodičnog nasilja je u vrtoglavom porastu. S druge strane, broj zaposlenih ostaje isti ili se smanjuje.


PROČITAJTE JOŠ: Sve od čokolade pa čak i - pivo

- Primera radi, u Odeljenju Gradskog centra za socijalni rad - Novi Beograd, u kom je jula prošle godine muškarac ubio bivšu ženu u prisustvu dece, stručnjaci iz Službe za zaštitu dece radili su na zaštiti, svaki sa u proseku po 210 dece, kao i sa najmanje po 300 njihovih roditelja ili rođaka - kažu u Sindikatu. - U toku 218 radnih dana koji su im stajali na raspolaganju tokom te godine, oni su mogli jednom detetu ili osobi da posvete najviše tri do četiri sata rada godišnje.

Oni navode da su u istom periodu, stručnjaci koji rade na zaštiti odraslih, u proseku radili svaki sa po 811 osoba. Tom prilikom su svakoj od njih mogli da posvete najviše dva sata godišnje. Oni iz Kancelarije za materijalna davanja su imali dva sata i 10 minuta u toku 365 dana, jer su radili svaki sa po 761 osobom koja je pogođena siromaštvom.

Sindikat se obraćao predsednici Vlade, resornom ministru, gradskom sekretaru za socijalnu zaštitu Beograda, zaštitniku građana, Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu i direktoru Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu i ukazao na preopterećenost poslom i stresom, neplaćeni prekovremeni rad, neadekvatne plate i hroničan nedostatak stručnih kadrova. Do sada im je jedino zaštitnik građana odgovorio i podržao njihove zahteve.

- Nikada nije urađen standard potrebnog radnog vremena za svaku radnu proceduru kako bi se normativno uredio kapacitet radnika da pruži zakonom definisanu uslugu u realnom vremenu - kažu oni. - Ovo dovodi do enormnog preopterećenja stručnjaka koji u takvim uslovima nisu u stanju da građanima pruže odgovarajuću uslugu.


PROČITAJTE JOŠ: Jevrejska opština obeležila praznik Hanuka

GOTOVO 60 ODSTO VIŠE SLUČAJEVA

Od 2006. do 2017. godine, broj korisnika Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, povećao se za 57 odsto, sa 68.000 na 107.000 građana. U 2017. godini u odnosu na 2016. godinu, u Beogradu je evidentirano 17 procenata više dece žrtava nasilja i zanemarivanja, dok je 47 odsto više odraslih osoba žrtava porodičnog nasilja i 29 procenata više onih koji se spore oko načina vršenja roditeljskog prava. Broj slučajeva porodičnog nasilja sa kojima su radili voditelji slučaja u Beogradu je od 2011. do 2017. porastao čak četiri puta.