DA bi imali tačan uvid koji saobraćajni znak se nalazi na određenom mestu i u kakvom je stanju, Sekretarijat za saobraćaj doneo je odluku da se napravi katastar saobraćajne signalizacije. Spisak svih znakova trebalo bi da pomogne stručnjacima u efikasnijem i kvalitetnijem upravljanju putnom infrastrukturom.

Znaci "stop" koji su postojali, a onda iščezli, oboreni i uništeni znaci za jednosmernu ulicu, godinama muče i građane, ali i putare. Jedni šalju prijave, jer je bezbednost vozača i pešaka ugrožena, a drugi pre postavljanja novog znaka moraju nekoliko puta da izlaze na teren da utvrde koji znak fali, a onda da se vraćaju i ponovo postavljaju nedostajuću signalizaciju.

Zato će Sekretarijat za saobraćaj da popiše svu saobraćajnu signalizaciju i opremu na delu ulične mreže Beograda, u ukupnoj dužini od 400,5 kilometara.

PROČITAJTE JOŠ - Beograd – grad saobraćajnih znakova

- Cilj izrade katastra je formiranje baze podataka o stanju saobraćajne signalizacije i opreme na uličnoj mreži Beograda, radi precizne evidencije imovine grada i kvalitetnijeg održavanja saobraćajne signalizacije i opreme.

Pravljenje ovakvog spiska, prilika je i da se uoče nepravilnosti na terenu, a onda i isprave.

VEĆ MAPIRANO 150 KILOMEtARA

KATASTAR saobraćajne signalizacije biće deo jedinstvene evidencije saobraćajno-tehničkih mera u okviru digitalne saobraćajne karte grada Beograda, informacione osnove za upravljanje saobraćajem i dinamičke karte saobraćajnice.

Inače, Sekretarijat za saobraćaj je u 2017. godini završio prvu fazu pripreme katastra, kojom je snimljeno 150 kilometara ulične mreže.