NA prestoničkim ulicama uskoro će se naći novi podzemni kontejneri za reciklažu. "Gradska čistoća" raspisala je javnu nabavku za podmlađivanje svog inventara, pa će stare uskoro zameniti još 202 posude za reciklabilni otpad.

Prema planu širenja reciklažnih dvorišta i mesta za odlaganje ove vrste otpada, ovo preduzeće namerava da na mestu postojećih dotrajalih podzemnih đubrijera za smeće postavi nove, namenjene istovremenom prihvatu više vrsta materijala, stakla, plastike, tekstila i kartona.

- Kontejneri se ugrađuju u betonske kasete postojećih podzemnih kontejnera za odlaganje komunalnog otpada - stoji u konkursnoj dokumentaciji. - Posude treba da budu za dve trećine ukopane u zemlju, a nadzemni nivo treba da bude visok oko metar. Takođe, mora biti nepropustan za prodor atmosferske vode, kao i otporan na koroziju.

Kako kažu iz "Čistoće", prema dugoročnoj strategiji, u planu im je da najpre poprave stanje postojećih podzemnih kontejnera.

- Na nekim mestima je lakše postaviti nadzemne, a na nekim lokacijama više odgovaraju podzemni - kažu iz "Čistoće". - Projektom ćemo rešiti taj problem od centra grada ka periferiji, a prvo moramo da rešimo ove dotrajale. Negde ćemo zatvarati i postavljati obične kante, dok će na nekim, gde je, recimo, jedan podzemni, širiti sa više, ako odgovara takva vrsta posuda.

SORTIRNE LINIJE

RECIKLAŽNA dvorišta već postoje u Novom Beogradu i na Voždovcu, a u planu je da ih bude 14. Ona sadrže sortirne linije, kao i sudove za različiti reciklabilni, kao i opasan otpad iz domaćinstava. U planu je postavljanje još na Starom gradu, Zemunu i Paliluli.