Dežurni građevinski inspektor opštine Novi Beograd 3.10.2015.godine primio je telefonski poziv, prijavu građana, da se na jednoj lokaciji na Novom Beogradu gradi bez građevinske dozvole. Inspektorka M.B. izašla je na lice mesta! Tamo je zatekla radnike koji su dograđivali jedan stambeni objekat, piše portal embargo.rs.

Inspektorka je zatečene radnike pitala „ ko je investitor radova?“, a oni su skoro u glas odgovorili „pozvaćemo ga!“. I posle desetak minuta, pojavio se predsednik opštine Novi Beograd, Aleksandar Šapić, koji ju je pitao:“ Ko te je poslao?“. Inspektorka mu je odgovorila niko, već da je došla po prijavi građana… Bila je ne malo iznenađena, zatečena novonastalom situacijom, ali ga je pitala: „ Imate li dozvolu za gradnju?“. A, Šapićje odgovorio: „Svi papiri su u opštini!“… Onda joj je otvoreno zapretio, kako će lično pogledati sve predmete koje ona vodi“ Rekao je i to, da ide odakle je došla, tako da nije bila u mogućnosti da uradi uviđaj, niti da sačini zapisnik. Samo je uspela da uradi tri fotografije građevinskih radova na ovoj lokaciji – prenosi embargo.rs.

Znajući da će zbog ovoga imati sigurno problem, građevinska inspektorka opštine Novi Beograd je sačinila službenu belešku gde je do detalja opisala susret sa predsednikom opštine Aleksandarom Šapićem, koga su radnici na objektu označili kao investitora.

Šapićje, uvidevši da je inspektorka napisala i predala službenu belešku Odeljenju za inspekcijske poslove, odseku za građevinsku inspekciju, i sam presavio tabak sedam dana posle ovog incident: na adresu načelnika Uprave opštine Novi Beograd, gospođe Emilije Bjeletić.

U svojoj službenoj belešci Šapić priznaje bliski susret sa koleginicom inspektorkom, objašnjavajući kako je taj „sporni“ objekat on iznajmio od vlasnice pod uslovom da ga ona uredi, sredi nadstrešnicu, stazu, a unutar objekta, da ga , okreči, osveži stolariju, zameni pločice“.. Šapić dodaje u pismenoj belešci, da je ta gospođa prijavila radove opštini Novi Beograd još 17.08.2015. A, kada su radovi započeti, građevinski inspektor Velibor Stojanović je izlaskom na teren i uvidom u dokumentaciju sačinio i službenu belešku…Šapić dodaje i to, da ga je te subote 3.10.2015.hitno zvala vlasnica tvrdeći da je na lice mesta došla inspektorka i traži hitno obustavljanje radova!? Kako nije bila u Beogradu, zamolila je njegada ode na lice mesta… Šapić potvrđuje tok razgovora koji je i inspektorka navela, ali opet ne propušta da „pritisne“ načelnicu Bjeletić da ispita zakonitost rada ove inspektorke u svim drugim slučajevima - prenosi embargo.rs

U dokumentu inspekcije, povodom prijave radova na spornoj lokaciji, jasno piše da je u pitanju adaptacija i sređivanje postojećeg objekta, čišćenje korova, popravka pešačke staze, zamena i hoblovanje parketa, zamena stolarije, pločica… Znači nema nikakve nove gradnje po papirima na koja se poziva Šapić! I još odsek za inspekcijske poslove u odgovoru na dopis pomenute gospođe, tvrdi kako za ovu vrstu radova i nije potrebna dozvola nadležnog organa…

Međutim, ne radi se o adaptaciji i šminkanju postojećeg, nego klasičnoj i direktnoj dogradnji na postojeći objekat što je i inspektorka na licu mesta jasno videla i snimila, navodi embargo.rs.