VOŽDOVAC, Rakovica i Vračar jedine su beogradske opštine koje imaju instituciju zaštitnika građana. Iako postojanje lokalnih ombudsmana nije zakonska obaveza, na taj korak ove tri opštine odlučile su se kako bi unapredile prava građana i poboljšale rad organa uprave. I opština Stari grad trebalo bi uskoro da se pridruži ovom "timu".

U potrazi za institucijama koje će im pomoći da reše probleme koji ih tište, građani često kucaju na vrata lokalnog ombudsmana. Nezadovoljni radom opštinske uprave, ćutanjem administracije i sporovima koji predugo traju u pisanoj, telefonskoj ili živoj komunikaciji mogu da se požale zaštitniku. Samo u prošloj godini zaštitnici građana Vračara stiglo je 56 pritužbi pojedinaca, jedne grupe građana, a sve je više i primedaba skupština zgrada.

- Ombudsman je dopunsko sredstvo kontrole, a on stupa na scenu onda kada su građani iscrpli sva pravna sredstva za zaštitu, a ipak ostali obespravljeni - kaže Zorica Runić, zaštitnica građana opštine Vračar. - Njegova uloga je da štiti od lošeg rada uprave i da brani i promoviše prava i slobode građana u njihovim odnosima sa upravom. Ako utvrdi propust, odnosno nepravilnost, ombudsman će zahtevati da se greška ispravi i predložiti način za to.

Vračarci u kabinet zaštitnice uglavnom dolaze zbog neizvršavanja rešenja koje je doneo nadležni opštinski organ. Najčešće je reč o izvedenim građevinskim radovima bez odgovarajuće dozvole, koji u većoj ili manjoj meri ugrožavaju susedske odnose.

- Ovi postupci dugo traju, pa nas pozivaju da intervenišemo da prvostepeno rešenje ne odlaže izvršenje, čega se opštinski organi ne pridržavaju - kaže Runićeva.

ŽALE SE I KAD NISU U PRAVU - DEŠAVALO se da građani imaju pritužbe i kada nisu u pravu - kaže Runićeva. - Moja obaveza je da stranki obrazložim činjenice i ona nikada ne sme da ima osećaj da je oštećena radom uprave.

- Do pre nekoliko godina veliko nezadovoljstvo je bilo usmereno na rad komunalne inspekcije zbog buke koju su u noćnim satima pravili gosti lokala. Gradska odluka o ograničenju radnog vremena je znatno popravila stanje, pa su takve pritužbe zanemarljive. Beograđani su nezadovoljni i radom Odeljenja za imovinsko-pravne i stambene poslove, kada je reč o prinudnom iseljenju bespravno useljenih osoba, te se vlasnici takvih nekretnina obraćaju zaštnici zbog neopravdanih odlaganja izvršenja donetih rešenja. Najmanje primedaba ima na rad Odeljenja za opštu upravu.

Građani su uglavnom informisani o postojanju ombudsmana, ali ne i o njegovim nadležnostima. Iako on može da pomogne samo u slučaju kada su iscrpljena sva pravna sredstva, neretki su slučajevi da Beograđni od njih traže pomoć u pronalaženju posla i rešavanju privatnih problema, za šta oni nisu nadležni.

- Najređe se javljaju zbog problema sa opštinskom upravom, što je i osnovna svrha postojanja zaštitnika- objašnjava iz Kancelarije zaštitnika građana opštine Rakovica. - Dolaze u nadi da će naći rešenje za tešku socijalnu situaciju, obraćajući se za socijalnu pomoć, traže posao, ali taže i da rešimo nesporazume sa drugim državnim institucijama, a mi tu ne možemo da im pomognemo.

VOŽDOVČANE MUČI BESPRAVNA GRADNjA

GRAĐANI Voždovca u velikom broju obraćaju se ombudsmanu. Ukazuju na probleme u vezi sa bespravnom gradnjom, komunalnim, infrastrukturnim propustima, funkcionisanjem mesnih zajednica.

- Uglavnom kod nas dolaze oni koji imaju komplikovane situacije i probleme koji zahtevaju značajno angažovanje - kaže Vesna Gojković, zaštitnica građana opštine Voždovac.