LISTA čekanja za upis mališana u vrtić, u grupi prioriteta, smanjena je za 2.198 mesta, odnosno sa 5.336, koliko ih je bilo u septembru na 3.138 trenutno. Na spisku "prekobrojnih" bez prioriteta se nalazi 5.664 dece, tako da je ukupno 8.802 najmlađih ostalo bez mesta u obdaništu. Od upisa je odustao 4.261 roditelj, a odbijenice za konkurisanje u neki od privatnih vrtića je uzelo njih 3.840.

Kako saznajemo u Sekretarijatu za obrazovanje i dečiju zaštitu, do smanjenjenje lista čekanja za prioritete došlo je zbog toga što je bilo roditelja koji su konkurisali na više mesta, ima onih koji su povukli dokumentaciju ili se odlučili za upis u privatno obdanište. Tako su se otvorila dodatna mesta na koja su upisani mališani koji su ostali ispod crte na rang-listi.

- U PU "Dr Sima Milošević" u Zemunu ostalo je samo 22 neraspoređene dece sa prioritetom, dok ih je u septembru bilo 575 - navode u Sekretarijatu. - Osim već pomenutih razloga, tome je doprinelo i otvaranje obdaništa u prostoru nekadašnje Elektronske industrije u Zemunu. Drastično je smanjena i lista čekanja i na Voždovcu, na kojoj je 24 mališana, dok ih je u septembru bilo čak 1.382. Najviše neupisane dece koja su prioriteti je na Novom Beogradu i ima ih 900 i na Čukarici 650, dok na Savskom vencu nema dece koja su ostala neupisana. Prioritet prilikom upisa imaju deca iz društveno osetljivih grupa kao što su deca žrtve nasilja u porodici, socijalno ugroženih familija, samohranih roditelja, mališani sa smetnjama u psihofizičkom razvoju. Prednost pri raspodeli mesta imaju i mališani čija su oba roditelja zaposlena ili su redovni studenti, treće i svako naredno dete u porodici, oni čija su braća i sestre već upisani u isti vrtić.

Prema podacima Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu, od maja je podneto 26.374 zahteva, a upisano je 13.348 mališana.

PRIVATNICI IMAJU 140 OBJEKATA

U privatne vrtiće upisano je oko 7.200 dece. Broj akreditovanih privatnih predškolskih ustanova u prestonici je 124 sa 140 objekata. Grad subvencioniše boravak u privatnim obdaništima sa 80 odsto od ekonomske cene u državnom vrtiću, dok razliku plaćaju roditelji.