AKO je država omogućila legalizaciju po simboličnim cenama, onda bi građani trebalo da poštuju zakon i prijave se kao poreski obveznici, podseća Slobodan Milosavljević, sekretar Sekretarijata za finansije.

On je iznenađen činjenicom da ima onih koji posle legalizacije "divlje" podignutih objekata, svesno izbegavaju da uđu u poreski registar uprkos pojednostavljenoj proceduri za podnošenje poreskih prijava i prilikom preuzimanja dokumenata u Sekretarijatu za legalizaciju "zaborave" da odu u susednu kancelariju Uprave javnih prihoda i prijave legalizovane kvadrate.

- Ti građani sa smeškom stave dokumenta pod mišku i hodnikom produže ka izlazu. Ipak, naplatu poreza niko ne može izbeći - kaže Milosavljević.

- Problem je u Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, gde je teza postavljena tako da onaj ko neće da prijavi oporezivu imovinu, nama vezuje ruke zbog duge birokratske procedure - žali se naš sagovornik.

Otkako je pre tri meseca počeo da se primenjuje Zakon o ozakonjenju, Sekretarijat za legalizaciju je od 240.000 obradio više od 1.800 predmeta. Prema rečima Slavice Gvozdić, pomoćnika direktora Uprave javnih prihoda, njihovoj službi stigla su 182 pravosnažna rešenja.

- U bazama podataka, službenici uprave su pokrenuli postupke za utvrđivanje poreza na imovinu u svim slučajevima kad prijava nije podneta ili podaci iz podnetih dokumenata ne odgovaraju onima iz rešenja o ozakonjenju - kaže Slavica Gvozdić.

Inače, porez se može utvrditi retroaktivno pet godina od podnošenja poreske prijave. Znači da će građani koji koriste nekretninu dvadeset godina, dobiti rešenje da plate porez na imovinu za prethodnih pet godina, a da se za preostalih petnaest godina porez ne može utvrditi.


SVI DOBIJAJU OBAVEŠTENjA

KADA predmet prođe sve naše službe, pravosudno rešenje o ozakonjenju nekretnine po službenoj dužnosti šaljemo na adresu katastra, Uprave javnih prihoda, građevinskoj inspekciji i arhivi. Postupak naplate poreza nije u našoj nadležnosti, za "Novosti" priča Nemanja Stajić, sekretar Sekretarijata za legalizaciju.


PROCEDURA JASNA

UKOLIKO se u bazi podataka Uprave javnih prihoda ustanovi da neko izbegava upis, vlasniku šalju poziv. Ako se desi da obveznik i dalje izbegava da uđe u poreski registar, službenici Uprave prihoda izlaze na teren da utvrde veličinu nekretnine i da li se ona upotrebljava. Ukoliko se i posle ove kontrole odbija upis, tada sledi prijava i upis po službenoj dužnosti.