POTROŠAČI u Beogradu sve su spremniji da reklamiraju oštećenu robu i da se obrate trgovcu ukoliko misle da su prevareni, a najčešće upiru prst na telefonske pakete. Udruženjima za zaštitu potrošača stiže dosta pritužbi i zbog nepoštovanja garancije pri kupovini tehnike, a visoko mesto zauzima i nepravilno deklarisanje hrane u prodavnicama.

- Sve su češći prigovori zbog nemogućnosti raskidanja ugovora sa mobilnim provajderima, smanjenja obima usluge, nejasnih mesečnih računa, ali i kvaliteta mobilnih telefona koji se kupuju, ili dobijaju uz tarifne pakete. Neadekvatno isticanje cena takođe je praksa prestoničkih trgovaca - kaže Petar Bogosavljević, iz Pokreta potrošača Beograda. - Međutim, potrošači su sada obrazovaniji, upućeniji i informisaniji, pa se češće odlučuju za reklamaciju i pritužbu.

U Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije kažu da im se, sa pritužbom na nesavesnog trgovca dnevno u proseku obrati oko 20 građana. Način otklanjanja kvara na kupljenoj tehnici je najčešća zamerka kupaca koji su ih upitali za savet.

BUĐAV HLEB, LOŠI MLEKO I JAJA U SKORIJE vreme Pokret za zaštitu potrošača je dobio mnogo žalbi na kvalitet hleba u radnjama. Beograđani su, rekli su nam u ovoj organizaciji, često prijavljivali i loš kvalitet pasterizovanog mleka, ali i jaja i mesa.


 Može se reći da je postalo pravilo da prodavnice kompjutera, telefona, televizora, ili velikih kućnih aparata popravljaju kvar koji prijave potrošači, iako su u obavezi da ga zamene - objašnjava nam Nikica Jovanović, pravni savetnik u NOPS-u. - Odeća i obuća se, takođe, u velikoj meri, reklamiraju, a i usluge mobilnih operatera su među češćim prigovorima sugrađana.