BUDžET grada Beograda za 2014. godinu, koji bi na sednici Skupštine grada u četvrtak trebalo da razmatraju i usvoje gradski odbornici, biće za 1,45 milijardi dinara ili nešto više od 12 miliona evra manji nego što je to prvobitno planirano. Umesto sa u junu predviđenih 78,1 milijardi, grad će raspolagati sa 76,6 milijardi dinara.

Ipak, bez obzira na značajan minus, neko će dobiti i više novca. Novim rebalansom rashodi za plate zaposlenih u svim gradskim institucijama biće 11,5 milijardi, oko 102,6 miliona dinara više nego što je u junu planirano. Takođe, za razne subvencije koje daje grad umesto predviđenih 10,25 milijardi biće izdvojeno 13,86 milijardi dinara.

Najveća ušteda biće ostvarena kod izdataka za nefinansijsku imovinu. Umesto predviđenih 19.382.335.121 dinara, potrošiće se svega 15.112.467.712 dinara. Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita od 6.090.785.616 dinara, za nabavku finansijske imovine vrednosti 106,4 miliona i za otplatu glavnice po osnovu duga domaćim i stranim kreditorima u iznosu 3,2 milijarde, pokriće se od prodaje finansijske imovine i od zaduživanja, kao i iz suficita iz 2013. godine.

Među gubitnicima su Sekretarijat za finansije (minus 1,8 milijardi), Sekretarijat za inspekcijske poslove (umesto 163,5 imaće samo 73,5 miliona), Agencija za javne nabavke i kontrolu javnih nabavki (sa 48,1 spao na 15 miliona), Sekretarijat za zdravstvo (manje za 52,9 miliona). Agencija za investicije i stanovanje (raspolagaće sa čak 536 miliona manje).

KREDIT SAMO 25,7 MILIONA EVRA GRAD Beograd planirao je ove godine da povuče sredstva kredita iz inostranih banaka u iznosu od 46 miliona evra. Međutim, rebalansom, ta sredstva biće svega 25,7 miliona. Tačno 13.626.667 evra iz Evropske investicione banke za izgradnju pristupniih saobraćajnica Mosta na Adi, a za unapređenje javnog prevoza, iz fonda EBRD, 12.145.148 evra.

Jedan od retkih "dobitnika" je Zavod za informatiku i statistiku, koji će raspolagati sa 232 miliona, umesto predviđenih 91,9 miliona dinara.

Podsećamo, budžet Beograda usvojen je tek 23. juna, jer je grad sedam meseci funkcionisao preko privremenog finansiranja, pošto je na čelu bio Privremeni organ.


MANjE PARA IZ REPUBLIČKE KASE

REBALANSOM budžeta ukupna javna sredstva grada u 2014. godini su manja tačno za 1.466.655.418 dinara, od onog što je planirano. Smanjenje plana, rezultat je niže procene prihoda od kapitalnih transfera od Republike, prihoda od naknade za uređivanje i zakupa zemljišta, kao i od prodaje nefinansijske imovine i primanja od inostranih zaduživanja.