BEOGRAD u doglednoj budućnosti neće imati potrebu za velikim povećanjem stambenog fonda. Međutim, strateški, imaćemo tendenciju povećanja poslovnih i industrijskih zona i na osnovu toga pravimo dugoročnu strategiju, za „Novosti“ priča gradski arhitekta Milutin Folić.

* Pokrenuli ste akciju ulepšavanja Beograda. Šta ćete konkretno uraditi?

- Analiziramo mogućnost da proširimo pešačku zonu oko Knez Mihailove, sa ograničenim saobraćajem, gde bismo na obodima imali i velike javne garaže. U decembru ćemo raspisati arhitektonsko-urbanistički konkurs za uređenje tri centralna gradska trga. Novi izgled dobiće Trg Nikole Pašića, sa platoom ispred Skupštine, Terazije i Trg republike. Već smo počeli sa uređivanjem urbanih džepova. Od predstavnika opština smo tražili da nam dostave 15-20 lokacija. Selekcijom, po prioritetu izabraćemo sto skverova.

* Šta su urbanistički prioriteti?

- Revizija i usvajanje Generalnog urbanističkog plana i planova generalne regulacije. Grad će pokušati da, koliko je to moguće, utiče i oko usvajanja budućeg zakona o planiranju i izgradnji. Beograd je najveći građevinski poligon, pa ćemo zbog toga dati sugestije ministarstvu. Radićemo analizu za moguće oživljavanje novih lokacija. U planu je i digitalizacja planskih dokumenata, kao i suzbijanje nelegalne gradnje.

MOSTOVI, TUNELI, METRO... - GRAD je 2008. napravio „Smart plan“ koji ćemo da dopunimo u toku ove i sledeće godine. U tu svrhu, radi se brojanje saobraćaja i putnika. Kada se završi, imaćemo pravu sliku gde, kako i kuda će se kretati strategija razvoja saobraćaja. Odrediće se da li i gde treba da se napravi novi most, tunel, linije mogućeg metroa - objašnjava Folić.

* Kako mislite da suzbijete nelegalnu gradnju?

- Kada usvojimo GUP, grad će biti u velikoj meri pokriven planski. Ako budemo pronašli ekonomski model, tehnologija nam dozvoljava da na nedeljnom nivou pratimo sve što se dešava u gradu putem satelitskog snimanja i svaka promena bi se identifikovala softverski. Ti podaci bi, automatski, bili prosleđeni nadležnim inspekcijama.

* Radi se, dakle, o dugoročnoj strategiji.

- Ona neće biti ograničena trajanjem neke vlasti, već će se decenijama razvijati. Prvi korak je knjiga standarda urbanog mobilijara koji će obuhvatiti sve što se nalazi na javnim površinama. Po zonama, znaće se koji se postavljaju šahtovi, ivičnjaci, stubići, žardinjere, klupe. Znaće se koje ploče se stavljaju na trotoare, na koji način se uređuju zelene površine i kako će izgledati autobuska stajališta.

SREĐIVANjE DOTRAJALIH FASADA

- PARALELNO sa strategijom razvoja, trudimo se da obnovimo i sačuvamo bogato kulturno nasleđe. Pokrenuli smo projekat ulepšavanja fasada, pripremili smo dokumentaciju za prvih deset koje su pod zaštitom, i koje želimo da sredimo uz pomoć donatora. Tražimo modus da zajednički rekonstruišemo fasade sa građanima, po modelu 70:30 ili slično.