KONKURS za upis u obdaništa je završen, objavljene su liste primljene dece, ali posao oko prijema još nije završen. U većini predškolskih ustanova u toku je razmatranje žalbi. Najčešće su se žalili roditelji čiji mališani nisu upisani u vrtić ili nisu raspoređeni u željeno obdanište.

Prema rečima Snežane Đurić, sekretara za obrazovanje i dečju zaštitu, stiglo je oko 2.400 žalbi, a predškolske ustanove ulažu velike napore da obezbede mesto što većem broju dece. Ona navodi primer PU “Rakovica” koja je primila 96 žalbi, a pozitivno je rešila 86, kao i PU “Savski venac”, gde su prihvaćene sve žalbe. Tokom septembra u drugostepenom odlučivanju biće ponovo razmatrane sve žalbe koje su odbijene.

- Žalbe su, uglavnom, odbijane zbog nedostatka smeštajnih kapaciteta, a nema ni dovoljno vaspitno-obrazovnog kadra - kaže Đurićeva. - Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu i predškolske ustanove kontinuirano rade na proširenju smeštajnih kapaciteta, bilo u vidu izgradnje novih objekata, bilo da je u pitanju zakup ili rekonstrukcija postojećih, kako bi u njima mogla da borave deca.

Snežana Đurić podseća da su prošle godine doneti Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistgemu i Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje, kojima predškolske ustanove, kao ni škole, nisu izuzete od zabrane i ograničenja zapošljavanja. Broj zaposlenih u predškolskim ustanovama se utvrđuje Pravilnikom o bližim uslovima za početak rada i obavljanja delatnosti ustanova za decu.

- Nadamo se da ćemo do septembra dobiti odobrenje od Ministarstva finansija da zaposlimo nove ljude na upražnjena mesta - naglašava Đurićeva. - Povećanjem broja zaposlenih i smeštajnog kapaciteta predškolske ustanove će moći nesmetano da rade i prime veći broj dece. Interes dece, njihovih roditelja i zaposlenih je da deca koja borave u vrtićima budu bezbedna.

U Sekretarijatu još nemaju tačne podatke koliko mališana je ostalo neupisano. Precizne informacije će se znati kada se formiraju jaslene i vrtićke grupe, kada svi roditelji potpišu ugovore sa predškolskim ustanovama i kada se završi razmatranje žalbi.


GRADILIŠTE

Na konkurs za upis u vrtiće stigla su 14.082 zahteva, ne računajući poludnevni pripremni predškolski program. Za jasle, vrtić i celodnevni pripremni predškolski program ima 9.198 mesta, a za četvoročasovni 6.031.

Do kraja godine biće završena tri vrtića, ali će i dalje glavnom gradu nedostajati oko 5.000 mesta u obdaništima.