DOMU zdravlja „Zemun“ nedostaje 20 lekara, oko 20 medicinskih sestara i nemedicinskog osoblja. U ovoj zdravstvenoj ustanovi leči se više od 200.000 građana, a broj pacijenata se naročito povećao poslednjih godina kada se doselilo dosta stanovnika u nova naselja.

Prema rečima dr Dušana Joksimovića, direktora DZ „Zemun“, u 2000. bilo je 1.250 zaposlenih, a trenutno ih ima 911. Standardima o broju lekara propisano je da bi u ovom domu zdravlja trebalo da radi 209 doktora, a ima ih 189, računajući i one koji su na specijalizaciji.

- Nedostaje nam 20 lekara, isto toliko medicinskih sestara, ali i nemedecinskog kadra, a iz sopstvenih sredstava isplaćujemo zarade za 33 spremačice - ističe Joksimović. - Po površini pokrivamo teritoriju koja je samo nekoliko kvadratnih kilometara manja od države Luksemburg. Pre četiri godine, o svom trošku, uputili smo 24 lekara opšte medicine na specijalizaciju i oni bi uskoro trebalo da završe i da dobijemo osam pedijatara, četiri ginekologa, dva oftalmologa...

Iz svog budžeta Dom zdravlja je za usavršavanje ovih lekara izdvojio 10 miliona dinara.

- Poslednjih godina se doselio veliki broj građana u naselja Altina i Plavi horizonti, pa je samim tim i više pacijenata - naglašava Joksimović.

- Ipak, i pored nedostatka lekara, svi naši korisnici imaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Trudimo se da čekanja na specijalističke preglede budu što kraća, a hitnim slučajevima se odmah radi potrebna dijagnostika.


JEDINI POKRIVAJU DVE OPŠTINE

POD okriljem Doma zdravlja „Zemun“ nalazi se 18 punktova na kojima se pruža zdravstvena zaštita. Ovo je jedina zdravstvena ustanova koja pokriva dve opštine, Zemun i Surčin, povrišne oko 24.000 metara kvadratnih. Građanima su na raspolaganju specijalističke službe.