Sekretarijat za poslove legalizacije objekata je u periodu od 2010. godine primio u nadležnost 222.487 predmeta zaključno sa 29. januarom 2014. godine. Po rečima Nemanje Stajića, gradskog sekretara, u svim predmetima postupa se skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, pokušavajući da ovako veliki broj predmeta reši što brže.

- Nažalost, pojavili su se oglasi u kojima se na prodaju nude rezervisani brojevi zahteva za legalizaciju objekata, a koji faktički, na terenu, nisu ni započeti sa gradnjom. Razlog i svrha te pojave jeste zaštita od postupanja nadležne građevinske inspekcije, a sve u cilju daljeg omogućavanja bespravne gradnje - naglasio je Stajić. On je dodao da je u cilju sprečavanja zloupotreba i nepravilnosti nastalih u ranijem periodu, a koje se tiču prosleđivanja i zavođenja predmeta nakon isteka zakonom predviđenog roka, upućen je 12. maja dopis svim gradskim opštinama na teritoriji grada

- U dopisu sam tražio da se u roku od osam dana od prijema, svi neprosleđeni predmeti za legalizaciju koji se još nalaze u opštinskim upravama dostave ovom organu u dalju nadležnost. Takođe, istim dopisom su obavešteni da ovaj sekretarijat nakon isteka ostavljenog roka neće biti u mogućnosti da dalje zavodi i postupa po prosleđenim predmetima. S obzirom na činjenicu da je pristigao veliki broj novih predmeta, naložio sam da Sekretarijat izvrši poseban nadzor i kontrolu svih naknadno dostavljenih zahteva, a radi utvrđivanja tačnosti i verodostojnosti podataka. Za sve predmete u kojima budemo utvrdili da je došlo do zloupotreba obavestićemo gradsko javno pravobranilaštvo, nadležno tužilaštvo i policiju - rekao je gradski sekretar za poslove legalizacije Nemanja Stajić.


PRIVUĆI JOŠ INVESTITORA

Novi gradski arhitekta Milutin Folić istakao je da će prioritet biti pojednostavljenje različitih administrativnih procedura i skraćivanje vremena za dobijanje dozvola, kako bi se što više privukli strani investitori.

- Za početak radićemo na analizi predloga GUP sa ciljem da se on usvoji do kraja godine. Zatim ćemo sa republičkim organima učestvovati na donošenju novog zakona o planiranju i izgradnji - rekao je gradski arhitekta Milutin Folić gostujući na Studiju B.